Hyppää sisältöön
Media

STM, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Työterveyslaitos tiedottavat
Työkyvyn tuen järjestäminen hyvinvointialueilla tulee huomioida strategiatyössä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2023 10.00
Tiedote
kuvituskuva

Hyvinvointialueiden järjestämisvastuun tueksi on laadittu suositukset työkyvyn ja työllistymisen tukeen sekä pikaopas palveluiden järjestämiseksi ja resursoimiseksi. Suositukset ja pikaopas on toteutettu laajassa yhteistyössä osana Työkykyohjelman (2019 –2023) toimeenpanoa.

Suositukset työkyvyn tuen toimintamallien käyttöönottoon ja pikaopas palveluiden järjestämiseen auttavat hyvinvointialueita lakisääteisten palveluiden järjestämisessä ja resursoimisessa.
Työikäisten tarpeita vastaavat ja oikea-aikaiset työkyvyn tuen palvelut hillitsevät kustannusten nousua, vahvistavat hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä lisäävät osallisuutta ja työllisyyttä hyvinvointialueilla. 

Työ- ja toimintakyvyn tuen palveluiden järjestäminen edellyttää rakenteita ja yhteistyökäytäntöjä hyvinvointialueilla

Työikäisten työ- ja toimintakykyä voidaan vahvistaa ja ammattilaisten työtä tukea perustamalla sote-keskukseen monialainen ja moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja ottamalla käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Sekä työkyvyn tuen tiimi että työhönvalmennus edellyttävät rakenteita ja yhteistyökäytäntöjä, joista on etukäteen sovittu niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. 

Seuraavat suositukset tukevat uusien toimintamallien käyttöönottoa ja toiminnan juurtumista alueilla:  

  • työkyvyn ja työllistymisen tuki huomioidaan hyvinvointialueen strategiatyössä
  • hyvinvointialue ja sidosryhmät sopivat yhteistyörakenteista ja resursoinnista
  • työkyvyn ja työllistymisen tuen palveluita johdetaan yhtenäisenä kokonaisuutena  
  • työkyvyn ja työllistymisen tuen ammattilaisten osaamisesta huolehditaan  
  • asiakkaat osallistuvat palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.   

Erityistä huomiota tulee kiinnittää palveluiden integraatioon, sosiaali- ja terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja etuuksien rajapintojen toimivuuteen sekä sujuviin monialaisiin ja moniammatillisiin palveluketjuihin. Oikein mitoitetut palvelut ehkäisevät myös työkyvyttömyyttä ja työttömyyden pitkittymistä.

Työ- ja toimintakyvyn tuen palvelut vahvistavat alueiden hyvinvointia ja elinvoimaa

Hyvinvointialueiden vastuulla on järjestää ja resursoida työkyvyn tuen palvelut sote-keskuksissa. 
Pikaopas työkyvyn tuen järjestämisestä tukee alueiden päätöksentekoa lakisääteisten palveluiden järjestämisessä ja resursoimisessa. Työ- ja toimintakyvyn tuen palveluiden järjestäminen lähtee alueiden strategiatyöstä, oikein mitoitetuista palveluista ja ammattilaisten osaamisen varmistamisesta. 

Pikaopas tarjoaa tiiviin tietopaketin palveluiden järjestämisestä alueilla:

  • millainen on työkyvyn tuen palveluprosessi
  • miten työkyvyn tuen palvelut järjestetään sote-keskuksissa
  • mikä on sote-keskuksen työkyvyn tuen tiimi
  • miten työ- ja toimintakyvyn huomioiminen hyödyttää hyvinvointialuetta.

Suositukset ja pikaopas on toteutettu osana Työkykyohjelmaa (2019–2023), joka on keskittynyt osatyökykyisten työllistymisen vauhdittamiseen ja työkyvyn tuen palveluiden kehittämiseen. Suositukset ja pikaoppaan ovat tuottaneet yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Työterveyslaitos.

Tutustu suosituksiin ja pikaoppaaseen

Lisätiedot

Niina Kovanen, hankepäällikkö, STM, [email protected]
Leena Normia Ahlsten, projektipäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, [email protected]
Nina Nevala, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos, [email protected]

Sivun alkuun