Sosiaalihuolto huomenna! -seminaari

Torstai 29.2.2024 klo 8.30 –  16.00

sosiaali- ja terveysministeriö

STM järjestää seminaarin, jonka tarkoituksena on esitellä ja käydä keskustelua sosiaalihuollon kehittämisen suuntaviivoista ja mahdollisuuksista tuoreiden sosiaalihuollon porrasteisuutta ja sisältöohjausta käsittelevien selvitysten kehittämisehdotusten kautta osana Kansallista Palvelureformia. Tilaisuus on maksuton.

Läsnätilaisuus on suunnattu hyvinvointialueiden ja eri sotepalvelujen johtotehtävissä toimiville, osaamiskeskustoimijoille, STM:n ja THL:n virkakunnalle, valvontaviranomaisille, järjestötoimijoille, medialle sekä muille asiasta kiinnostuneille keskeisille sosiaalihuollon toimijoille. Ilmoittautuminen avautuu tiistaina 30.1. ja paikalle mahtuu 130 ensimmäiseksi ilmoittautunutta.

Ilmoittautumislinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/3DBC9844F59EFD58

Paikka; Valtiovarainministeriön tilat, neuvotteluhuone Paja; Mariankatu 9, Helsinki. 

Tilaisuus on verkon kautta avoin myös kaikille muille asiasta kiinnostuneille.

Ohjelma
8.30-9.00    Aamukahvit

9.00-9.15    Seminaarin avaus 
•    Sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso

9.15-10.15    Sosiaalihuollon porrasteisuus uusissa sote-rakenteissa: Nykytila ja ehdotukset 
•    Selvityshenkilöt YTM Marja Heikkilä sekä YTM Pirjo Marjamäki 

10.15- 10.45    Kommenttipuheenvuorot ja yhteiskeskustelu
•    Pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto ry,
•    Projektipäällikkö Katja Raita, Helsingin kaupunki

10.45-11.45    Sosiaalihuollon sisältöohjaus hyvinvointialuerakenteessa: Nykytila ja toimenpide-ehdotukset 
•    Selvityshenkilöt: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kehittämisjohtaja, VTT, dosentti Anu Muuri sekä emeritaprofessori Anneli Pohjola 

11.45- 12.15     Kommenttipuheenvuorot ja yhteiskeskustelu
•    Sosiaalijohtaja, sosiaalityön professiojohtaja Tanja Penninkangas, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
•    Sosiaalityön professori, yksikön johtaja Aila-Leena Matthies, Jyväskylän yliopisto

12.15-13.15    Lounastauko 

13.15-13.45   Kansallinen palvelureformi (sosiaalihuollon kehittämisen kehyksenä) 
•    Muutosjohtaja Minna Saario, kansallinen palvelureformi STM
•    Keskustelu

13.45 – 14.15     Sosiaalihuoltoon liittyvät lainsäädäntömuutokset osana palvelureformia
•    Kansallisen palvelureformin lainsäädäntöjohtaja, hallitusneuvos Kirsi Ruuhonen, STM ja hallitusneuvos Jaana Huhta, STM
•    Keskustelu

14.15-15.00    Kahvitauko

15.00-15.45    Sosiaalihuollon kehittämisen välineet
•    Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM 
•    Keskustelu

15.45-16.00    Päätössanat ja seminaarin lopetus
•    Osastopäällikkö Anna Cantell-Forsbom, STM

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet