FI SV EN

STEA-avustukset

Yleishyödylliset yhteisöt voivat hakea terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään työhön avustusta Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA).

Yhteisöt saavat avustuksia yleiseen tai kohdennettuun toimintaan, investointeihin sekä kehittämis- ja käynnistämishankkeisiin ja muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin hankkeisiin.

STEA tekee vuosittain myönnettävistä avustuksista sosiaali- ja terveysministeriölle (STM)  avustusehdotuksen, jota ministeriö voi vielä muuttaa.

STM pyytää avustusehdotuksesta lausunnon ministeriön yhteyteen perustetulta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan arviointi- ja avustusjaostolta. Sen jälkeen STM valmistelee avustuksista päätösesityksen, joka käsitellään valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa. Raha-asianvaliokunnan puollettua esitystä STM päättää avustusten myöntämisestä. 

STEA-avustuksia koskevat säädökset

STEA-avustusten myöntämisestä säädetään seuraavissa säädöksissä. Linkit vievät Finlexiin.

Lisää avustuksista Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) sivuilla:

Lisätietoja

Johanna Kotonen, viestintäasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus / STEA, HAVA Puhelin:0295163118   Sähköpostiosoite: