Koronavirus Suomessa

Covid-19 on heinäkuusta 2023 alkaen luokiteltu valvottavaksi tartuntataudiksi samalla kun pandemian aiheuttanut uusi koronavirus SARS-CoV-2 poistettiin yleisvaarallisten tartuntatautien luettelosta. Valtioneuvosto hyväksyi asetusmuutoksen 30.6.2023. WHO ei enää luokittele koronavirusta kansainväliseksi kansanterveysuhaksi. 

Virusmuunnosten esiintymisen ja koronan aiheuttaman sairastavuuden seurantaa jatketaan edelleen ja toimenpiteitä tartuntojen torjumiseksi voidaan tehostaa, jos tautitaakka lisääntyy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää edelleen ajankohtaista tilannetietoa koronavirustilanteesta.

Rokotukset ovat tehokkain keino suojautua vakavalta covid-19-taudilta. Suositusten mukaisesta rokotussuojasta huolehtiminen on jatkossakin tärkeää.

Näille sivuille on koottu dokumentteja siitä, kuinka koronapandemiaa on torjuttu Suomessa vuosina 2020–2023.

Hybridistrategia 

Hybridistrategian tavoitteena oli vuonna 2022 vakauttaa yhteiskunta mahdollisimman avoimeksi, tukea jälkihoitoa ja jälleenrakennusta sekä varautua globaalin pandemian jatkumiseen. 

Testaus- ja jäljitysstrategia

Koronaviruksen testaus- ja jäljitysstrategia päivitettiin viimeksi 22.6.2022. Tavoitteena oli ehkäistä riskiryhmäläisten koronatartuntoja, ohjata vaikeaoireiset potilaat hoidon piiriin ja turvata terveydenhuollon kantokyky.

Koronavirusrokotukset

Koronarokotusstrategian avulla pidettiin yhteiskuntaa avoimena, turvattiin terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyttä ja vähennettiin erityisesti vakavaa koronavirustautia. Strategia päivitettiin viimeksi 22.6.2022.

Lisätietoja rokotusten etenemisestä löytyy THL:n verkkosivuilta:

STM:n antamat viranomaisohjeet ja päätökset koronavirustilanteessa

Sivuillemme on koottu sosiaali- ja terveysministeriön antamat koronavirustilannetta koskevat päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset. 

Viranomaisten vastuut

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa tartuntatautien torjunnan yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta. Ministeriö myös asettaa koronaviruksen torjuntaan liittyviä työ- ja koordinaatioryhmiä.

Viranomaisten vastuut tartuntatautien - siis myös koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin - torjunnassa on kuvattu täällä:

Varautumista ohjaava lainsäädäntö ja periaatteet

Viranomaisten velvollisuudet ja viranomaisten välinen yhteistyö tartuntatautien torjunnassa on määritelty tartuntatautilaissa. Lakia täydentää valtioneuvoston asetus tartuntataudeista.

Valmiuslain mukaan valtion viranomaisten ja laitosten sekä kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

Koronainfot

STM:n ja THL:n menneistä koronainfoista saa kuvan epidemian kehityksestä Suomessa.

Koronaviruksesta selkokielellä ja viittomakielellä