Millainen on uusi suun terveydenhuollon palvelusetelimalli?

Sosiaali- ja terveysministeriö 14.2.2017 16.25
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta Suu kuntoon -hankkeen. Sen tavoitteena on kehittää suun terveydenhuollon palvelusetelikäytäntöjä. Hankkeeseen ovat osallistuneet Helsingin, Kuopion ja Turun kaupungit, Kela, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä sosiaali- ja terveysministeriö ja konsulttiyhtiö PwC.

Johtajahammaslääkäri Merja Auero Helsingin kaupungilta kertoo videohaastattelussa, millainen uusi palvelusetelimalli on. Lisäksi hän kertoo, miten hanke eteni, milloin malli otetaan käyttöön ja onko sitä mahdollista levittää.

Linkki videohaastatteluun: https://www.youtube.com/watch?v=85VjpO5EXx8

Tekstiversio haastattelusta

Millainen uusi suun terveydenhuollon palvelusetelimalli on?

Uudessa palvelusetelimallissa ensinnäkin asiakas saa helposti ja riittävästi tietoa, jotta voi vertailla eri palveluntuottajia luotettavasti ennen valintapäätöksen tekemistä. Toiseksi asiakkaan hoidon pilkkoutuminen vähenee. Tämä puolestaan vähentää tarvittavien toimenpiteiden määrää ja säästää asiakkaan aikaa. Lisäksi se on suun terveydenhuollon ammattihenkilön kannalta parempi ratkaisu. Kolmanneksi hallinnointikulut pienenevät ja näin julkiset varat riittävät paremmin vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen.

Miten Suu kuntoon -hanke eteni?

Kehittämistyötä tehtiin viime kesänä ja syksynä erittäin tiiviissä tahdissa. Se aloitettiin sillä, että kartoitettiin mukana olevien kuntien nykyisiä palvelusetelikäytäntöjä ja niihin liittyviä prosesseja hyvinkin yksityiskohtaisesti. Tämä oli hyvin mielenkiintoista; vaikka käytännöt olivat hyvinkin erilaisia, kehittämiskohteet olivat pitkälti samoja. Hankkeessa keskityttiin parantamaan asiakaslähtöisyyttä palveluseteliprosessin kaikissa vaiheissa.

Milloin malli otetaan käyttöön ja onko sitä mahdollista levittää?

Uutta palvelusetelimallia ollaan ottamassa käyttöön lähiaikoina. Siitä tiedotetaan monin paikoin, muun muassa valtakunnallisissa ylihammaslääkäritapaamisissa. Uskon, että Suu kuntoon -hankkeesta poikii paljon hyviä käytäntöjä palvelusetelitoimintaan laajemminkin Suomessa. Tästä saatavia kokemuksia voidaan hyödyntää myös tulevan valinnanvapauslain mukaisessa toiminnassa.

Lisätietoa

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Suun terveydenhuollon palveluseteli