Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2024/27

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.3.2024 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta (HE 108/2023 vp; EV 4/2024 vp)

EV 4/2024 vp

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sanni Grahn-Laasonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Emmi Äärynen, p. +358 295 163 515

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta ja

määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen.