Hyppää sisältöön
Media

Yliopistoille koulutuskorvausta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2016 13.30
Tiedote 173/2016

Hallitus esittää, että erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen koulutuskorvaus laajennettaisiin koskemaan myös yliopistoja. Aiemmin valtion varoista on maksettu koulutuskorvausta kunnille ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymille.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen hallinnollinen ohjausvastuu on helmikuusta 2015 alkaen ollut sosiaali- ja terveysministeriöllä. Koulutus on yliopistoille annettu lakisääteinen tehtävä, johon sosiaali- ja terveysministeriön tulee osoittaa rahoitus. Esityksen mukaan erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta järjestävälle yliopistolle maksettaisiin valtion varoista korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Korvaus perustuisi koulutuksen suorittaneiden lääkärien ja hammaslääkärien lukumäärään ja koulutuksesta määrättyyn korvaukseen.

Muutoksen myötä yliopistoilla olisi nykyistä parempi mahdollisuus kehittää ja koordinoida erikoistumiskoulutuksen sisältöä ja laatua. Tämä näkyisi koulutuksen laadun parantumisena ja osaavampina erikoislääkäreinä ja erikoishammaslääkäreinä. Koulutuksen kestoa olisi mahdollisuus lyhentää nykyisestä noin 8-10 vuodesta lähemmäs tavoiteaikaa, joka on 5-6 vuotta lääkäriksi tai hammaslääkäriksi valmistumisesta.

Yliopistoilla olisi myös paremmat mahdollisuudet ohjata erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen erikoisalakohtaista ja alueellista tarveperusteista tasapainoa. Kansalaisten näkökulmasta seurauksena olisi erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäripalvelujen parempi alueellinen saatavuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee vuosittain annettavan asetuksen, jossa määritellään kyseisen vuoden korvausten suuruudet, sekä antaa asetuksen mukaisen päätöksen. Aluehallintovirastot huolehtivat koulutuskorvauksen maksamisesta. Nyt esitettävän muutoksen myötä aluehallintovirastot maksaisivat jatkossa koulutuskorvausta myös yliopistoille samoin käytännöin kuin tällä hetkellä yliopistollisille sairaaloille.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 20. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

hallitusneuvos Anne Koskela, p. 0295 163 384
ylilääkäri Teppo Heikkilä, p 0295 163 238

Sivun alkuun