Hyppää sisältöön
Media

Även universitet ska få utbildningsersättning för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.10.2016 13.30 | Publicerad på svenska 20.10.2016 kl. 13.58
Pressmeddelande 173/2016

Regeringen föreslår att den utbildningsersättning som betalas för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning också ska betalas till universitet. Tidigare har utbildningsersättning av statsmedel betalats endast till kommuner och samkommuner för sjukvårdsdistrikt.

Social- och hälsovårdsministeriet har sedan ingången av februari 2015 haft ansvaret för den administrativa styrningen av specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen. Universiteten har en lagstadgad skyldighet att ordna utbildningen, och social- och hälsovårdsministeriet ska anvisa finansiering för den. Enligt regeringens proposition ska de universitet som anordnar specialistläkar- och specialisttandläkarutbildning betalas ersättning av statsmedel för kostnader som orsakas av utbildningen. Ersättningen ska basera sig på antalet läkare och tandläkare som genomfört utbildningen och på den ersättning som bestämts för utbildningen i fråga.

I och med ändringen får universiteten bättre möjligheter att utveckla och samordna specialiseringsutbildningens innehåll och kvalitet. Detta väntas ta sig uttryck i högre utbildningskvalitet och kunnigare specialistläkare och specialisttandläkare. Den tid som utbildningen tar kan förkortas från nuvarande omkring 8–10 år, så att den närmar sig den målsatta tiden, dvs. 5–6 år från avläggandet av läkar- eller tandläkarexamen.

Universiteten får också bättre möjligheter att styra specialistläkar- och specialistläkarutbildningens jämvikt i fråga om specialiteter och regional fördelning utgående från behoven. Ur medborgarnas synvinkel blir följden att den regionala tillgången till specialistläkar- och specialisttandläkartjänster förbättras.

Social- och hälsovårdsministeriet sköter beredningen av den förordning som utfärdas varje år och där ersättningarnas storlek för året i fråga bestäms. Ministeriet utfärdar också ett beslut i enlighet med förordningen. Regionförvaltningsverken sköter betalningen av utbildningsersättningen. Den ändring som nu föreslås innebär att regionförvaltningsverken i fortsättningen kommer att betala ut utbildningsersättning även till universitet på samma sätt som de i nuläget betalar ut ersättning till universitetssjukhusen.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om ändringen till riksdagen torsdagen den 20 oktober. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163 384
Teppo Heikkilä, överläkare, tfn 0295 163 238

Sivun alkuun