Hyppää sisältöön
Media

Merja Heikkonen: YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma syntyy koronan keskellä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2020 13.07
Kolumni

Koronavirustilanteeseen liittyvä päätöksenteko on nostanut esiin perus- ja ihmisoikeudet ennennäkemättömällä tavalla; muun muassa liikkumista ja kokoontumisia on rajoitettu. Mutta ihmisoikeuskysymykset eivät ole eivätkä saisi olla vain kriisiajan teemoja, vaan niiden eteen on tehtävä pitkäjänteistä työtä jatkuvasti.

Tällaista pitkäjänteistä työtä tehdään parhaillaan muun muassa vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa STM:ssä, kun työstämme YK:n vammaissopimuksen kansallista toimintaohjelmaa kuluvalle hallituskaudelle.

VANE koordinoi toimintaohjelman valmistelua

Suomi ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen vuonna 2016. Sopimuksen mukaisesti Suomi perusti sopimuksen täytäntöönpanon koordinointia varten vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnan VANEn.

VANEn yksi päätehtävistä on laatia valtion hallinnolle toimintaohjelma sopimuksen täytäntöönpanemiseksi.

Nyt laadittava ohjelma on järjestyksessään toinen. Ensimmäinen ohjelma tehtiin vuosille 2018-2019 kesken hallituskauden, nyt vuorossa oleva on ensimmäinen kokonaista hallituskautta koskeva.

Käytännössä ohjelma laaditaan yhteistyössä useiden eri ministeriöiden kanssa, mutta ennen varsinaisia ohjelmaneuvotteluja VANE kuulee laajasti eri sidosryhmiä ja ennen kaikkea vammaisjärjestöjä.

Vammaisjärjestöt ovat myös mukana itse neuvotteluissa sopimuksen osallistamisvelvoitteiden mukaisesti. Vammaisilta ihmisiltä itseltään ja sidosryhmiltä halutaan kuulla, mitkä ovat vammaisten ihmisten oikeuksien kipupisteet ja mitä niille pitäisi tehdä. VANEn tehtävä on sitten edistää oikeuksien toteutumista sovittamalla toiveet yhteen ministeriöiden laajan tehtäväkuvan kanssa.

Toimenpiteet määritellään tilannekuvien perusteella

Toimenpiteiden taustaksi kukin ministeriö on laatinut niin sanotun tilannekuvan. Kysymyksessä on tiivis kuvaus siitä, mikä on kunkin sisältöalueen keskeinen lainsäädäntö, mitä on parhaillaan vireillä ja millaista kokemus- tai tilastopohjaista tietoa on tällä hetkellä olemassa. Toimenpiteet pyritään määrittelemään tilannekuvien pohjalta, jolloin niiden taustalla on pitkäjänteinen tietoon perustuva työ.

Edellisellä ohjelmakaudella toimenpiteitä oli yli 80, ja niistä toteutui kokonaan noin puolet ja muidenkin osalta päästiin alkuun. Vain muutama toimenpide raukesi hallituskauden loppumetreillä.

Nyt tavoite on entistä kunnianhimoisempi siitäkin huolimatta, että korona on vaikuttanut valmisteluun. Yhteisiä aikoja ei ole ollut ihan helppoa löytää, ja etäneuvotteluyhteydet ovat käyneet viimeiset viikot kuumina.

Eteenpäin on kuitenkin menty ja ajatuksena on, että julkaisemaan päästään vielä tämän vuoden aikana. Päämäärä on yhteinen – osallistavampi ja yhdenvertaisempi Suomi myös vammaisille ihmisille.

Merja Heikkonen
pääsihteeri
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE

Sivun alkuun