Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Veto-ohjema mukana Alihankintamessuilla Tampereella

Sosiaali- ja terveysministeriö
21.9.2005 5.06
Tiedote -

Suomalainen työelämä, ja samalla myös yhteiskunta, ovat lähivuosina suurimman murroksen edessä sitten teollistumisen. Ensimmäistä kertaa työelämästä pois jäävä ikäluokka on suurempi kuin työuraansa aloittava. Haaste on tunnistettu. Työssä jatkaminen ja jaksaminen ovat keskeisellä sijalla myös hallitusohjelmassa. Tavoitteen toteuttamiseksi käynnistettiin vuonna 2003 työelämän vetovoiman parantamiseen tähtäävä hanke, Veto-ohjelma (www.vetoatyoelamaan.fi). Ohjelma on haastanut jokaisen työssä käyvän ottamaan itse myönteisen askeleen hyvän työelämän puolesta. Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Veto-ohjelma esittäytyyPirkkahallissa 21. – 23.9.2005 pidettävillä Alihankintamessuilla osastolla C 412.

Ohjelman tavoitteena on saada kaikki Suomen työikäiset ihmiset oivaltamaan, ettei heidän tarvitse kärsiä huonosta työilmapiiristä tai kehnosta työyhteisöstä. Liian moni poistuu nykyään työelämästä työkyvyttömyyden tai työttömyyden takia liian aikaisin. Kun asiat työpaikoilla ovat kunnossa, paranevat myös edellytykset ja halut työssä jatkamiseen.

Veto-ohjelman projektipäällikkö Ismo Suksen mukaan ohjelman teema työssä jatkamisen ja jaksamisen puolesta on haaste nykyisessä elämänmenossa. Vapaa-aikaa arvostetaan yhä enemmän. Myös yleinen ilmapiiri on pitkään ollut varsin haastava,vaikka tutkimusten mukaan suomalaiset ovat viime aikoina hyväksyneet ajatuksen työssä jatkamisesta hieman pidempään, sanoo Suksi

Hyvät esimerkit kiertoon

Medialla on ratkaiseva osuus myönteisen asenneilmaston tekemiseen. Julkisessa keskustelussa on käsitelty lähes yksinomaan sitä, miten suomalaiset voivat huonosti työpaikoillaan. Työpaikkakiusaaminen on yleistä ja töitä on liikaa. Tämä on varmasti arkipäivää joillakin työpaikoilla, mutta toisinkin voi olla. Veto-ohjelman työssä painotetaan työelämän hyvien käytäntöjen levittämistä. Hyviä käytäntöjä kerrotaan muun muassa messuilla, seminaareissa ja viestintäkampanjoissa. Veto-ohjelma kertoo myös hyvistä yritysesimerkeistä. Lisätietoa yritysesimerkeistä löytyy osoitteesta www.klinikka.fi. Ohjelma tukee pariakymmentä kehittämishanketta. Viestintäkampanjoita varten on luotu omat verkkosivut www.klinikka.fi, joilla halutaan herätellä keskustelua työelämän ilmiöistä ja tarjota vastauksia mm. työilmapiiriin ja viihtymiseen vaikuttaviin kysymyksiin. Vaikeita kysymyksiä on lähestytty huumorilla, mutta viesti on vakava.

Taustaksi

Hanke Vetovoimaiseen työelämään eli Veto-ohjelma (www.vetoatyoelamaan.fi) käynnistyi vuonna 2003. Se jatkaa ikäohjelman ja jaksamisohjelman jalanjäljillä. Hanketta koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö ja sen johtoryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Markku Lehto. Päävastuu ohjelmasta on sosiaali- ja terveysministeriöllä. Ohjelmassa ovat mukana myös työmarkkina- ja yrittäjäjärjestöt, opetusministeriö, työministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö ja Työterveyslaitos.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ismo Suksi STM, puh. 09-1607 3134

Sivun alkuun