Hyppää sisältöön
Media

Verkko-opas autismista osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2022 13.06
Uutinen

Kansallisen lapsistrategian yhtenä toimenpiteenä tuotetaan verkko-opas autismikirjon lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Toimenpide liittyy lapsistrategian toimeenpanosuunnitelman kokonaisuuteen ”Haavoittuvassa asemassa olevien lasten oikeuksien turvaaminen”.

Kokonaisuuden tavoitteena on, että haavoittuvuus otetaan kattavasti huomioon ennaltaehkäisevässä työssä, korjaavissa toimenpiteissä ja palveluissa sekä oikeusturvajärjestelmissä.

Autismikirjon lapsen mahdollisimman varhainen diagnosointi, hänen tarpeidensa tunnistaminen ja tuen määritteleminen lapsen tarpeita vastaavasti parantaa lapsen ennustetta pärjätä hyvin elämänkaarensa myöhemmissä vaiheissa. Autismikirjo on pysyvä ominaisuus, mutta varhainen tunnistaminen ja oikeanlainen tuki lieventävät autismikirjon erityispiirteiden vaikutuksia henkilöiden toimintakykyyn.

Ammattilaisten asiantuntemuksen vahvistaminen tuottaa lapsille hyvinvointia

Palvelujärjestelmässä kohdattavilla ammattilaisilla on merkittävä rooli autismikirjon lasten ja heidän perheidensä tukemisessa. Ratkaisevaa on, miten hyvin nämä ammattilaiset ovat perillä autismikirjosta, sen yksilöllisistä ilmenemismuodoista ja siitä, millaisesta tuesta, avusta ja ohjauksesta autismikirjon lapset ja heidän vanhempansa hyötyvät.

”Tällä hetkellä lasten diagnosointi ja perheiden saama tuki vaihtelee paljon alueellisesti. Autismikirjon lasten perheet viestivät viiveistä tutkimuksiin pääsyssä ja diagnosoinnissa sekä tuen ja palveluiden puutteista ja viiveistä johtuvista vaikeuksien kasautumisesta sekä lasten ja vanhempien kuormittumisesta. Arjen haasteet ja sujumattomuus vaikuttavat lapsen myöhempään kehitykseen ja toimintakykyyn”, toteaa kehittämistoiminnan asiantuntija Elina Vienonen Autismiliitosta.

Verkko-oppaan tuottaa Autismiliitto ja se tulee sisältämään tietoa autismikirjosta, sen yksilöllisistä ilmenemismuodoista sekä tarjolla olevasta tuesta. Opas tarjoaa myös näkökulmia ammattilaisille ja autismikirjon lasten vanhemmille tuen ja ohjauksen suunnitteluun lapsen tasapainoisen kasvun ja hyvän perhearjen tukemiseksi. 

”Lapsistrategian toimeenpanon yhtenä tavoitteena on lisätä varhaista tukea haavoittuvassa asemassa oleville lapsille ja heidän vanhemmilleen. Valmisteilla oleva opas sisältää tietoa siitä, miten ammattilaiset, päättäjät, lasten läheiset ja perheenjäsenet voivat edistää autismikirjon lasten hyvinvointia ja varmistaa heidän oikeuksiensa toteutumista”, sanoo kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari.

Opas valmistuu ja julkaistaan loppuvuodesta 2022. Oppaan tekemiseen osallistuvat Autismiliiton kokemusasiantuntijat ja autismialan ammattilaiset.


Kansallisen lapsistrategian pohjalta on valmisteltu 30 yksittäistä toimenpidettä, joilla edistetään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Toimenpiteet sisältyvät lokakuussa 2021 vahvistettuun toimeenpanosuunnitelmaan ja ne täydentävät jo käynnistyneitä valtionhallinnon hankkeita. Toimenpiteitä toteutetaan yhteistyössä usean eri toimijatahon kanssa. Autismiopas on tärkeä ja laajasti toivottu lisä lapsistrategian toimeenpanoon. Se edistää ja vahvistaa lapsistrategian linjausten ja periaatteiden toteutumista erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten osalta.

Lisätietoja

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari, p. 0295161177, [email protected] 
Autismiliiton kehittämistoiminnan asiantuntija Elina Vienonen, p. 050 3598 443, [email protected] 

Sivun alkuun