Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vammaisten henkilöiden asumispalveluissa on vahvistettava osallisuutta ja yksilöllisyyttä

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.4.2016 10.50
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut kehitysvammaisten asumisen ohjelman eli Kehas-ohjelman loppuraportin. STM:n asettama seurantaryhmä arvioi, että ohjelman tavoitteet ovat edenneet kohtuullisesti. Vammaisten lasten osallisuuden ja oikeuksien toteutumisessa on kuitenkin vielä parannettavaa.

Laitosasumisen lakkauttaminen on edennyt kaikkialla Suomessa. Vuosina 2010–2015 kehitysvammalaitoksissa asuvien henkilöiden määrä väheni tuhannella. Kehitysvammalaitoksissa oli vuoden 2015 lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa vajaat 1 000 asiakasta. Kehas-ohjelma on myös lisännyt kuntien eri hallintokuntien tietoisuutta vammaisten henkilöiden tarpeista, ja hallinnonalojen välinen yhteistyö on lisääntynyt.

Vammaisten lasten ja heidän perheidensä asemaan ja oikeuksiin on kiinnitetty paljon huomiota eri puolilla maata. Kunnat ovat toteuttaneet lasten ja perheiden palvelujen kehittämishankkeita. Tästä huolimatta vammaisten lasten ja heidän perheidensä palvelut toteutuvat vain tyydyttävästi. Vammaisten lasten ja heidän perheidensä mielipiteitä ei oteta tarpeeksi huomioon palveluita toteutettaessa.

Laitoksissa asuvien alle 18-vuotiaiden määrä ei myöskään ole vähentynyt toivotulla tavalla. Pitkäaikaisesti kehitysvammalaitoksessa asuvien alle 18-vuotiaiden asiakkaiden määrä väheni vuoden 2009 lopusta vuoden 2014 loppuun vain kymmenellä asiakkaalla. Kehitysvammalaitoksissa asui vuoden 2014 lopussa pitkäaikaisesti 114 alle 18-vuotiasta lasta.

Seurantaryhmän ehdotukset tehostettavista toimista vuosille 2016–2020

Seurantaryhmän mukaan jatkossa tehokkaampia toimia edellyttävät muun muassa vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja valinnanvapauden toteutuminen sekä palvelutarpeen arviointi ja yksilöllisten palvelujen suunnittelu. Myös kotiin saatavien ja kotona asumista tukevien palvelujen ja tukitoimien ensisijaisuutta ja lisäämistä on korostettu tehostettavissa toimissa. Vammaisten henkilöiden asumiseen tarvitaan lisää vaihtoehtoja ja tavallisen asuntokannan hyödyntämistä. Tehostettavien toimien perustana on YK:n vammaissopimus.

Seurantaryhmä arvioi Kehas-ohjelman keskeisten tavoitteiden toteutumista ohjelman loppuraportissa. Lisäksi raporttiin on koottu vammaisten henkilöiden asumiseen ja palvelujen turvaamiseen liittyviä toimia, joita tulisi jatkossa kehittää. Seurantaryhmä perusti arvionsa kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen, työskentelyaikana kerättyyn kysely- ja haastatteluaineistoon, työpaja-aineistoihin ja seurantaryhmän omiin arviointiaineistoihin.  

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, p. 029 516 3405, [email protected]

Laitoksesta yksilölliseen asumiseen: Kehitysvammaisten asumisen ohjelman toimeenpanon arviointi ja tehostettavat toimet vuosille 2016–2020. Seurantaryhmän loppuraportti (STM:n raportteja ja muistioita 2016:17)

Sivun alkuun