Hyppää sisältöön
Media

Vammaispalveluissa edellytetään jatkossa valituslupaa myös kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvissa palveluissa ja tukitoimissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.1.2020 10.10
Uutinen

Muutoksenhakumenettely korkeimpaan hallinto-oikeuteen vammaispalveluja koskevista hallinto-oikeuden päätöksistä on muuttunut. Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tuli voimaan 1.1.2020.

Uuden lain myötä hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Vammaispalveluja koskevissa valituksissa valituslupaa edellytetään jatkossa myös asioissa, jotka koskevat kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluvia palveluja ja tukitoimia, kuten henkilökohtaista apua, palveluasumista, päivätoimintaa ja kuljetuspalveluja. Sama menettely on käytössä muissa vammaispalveluita koskevissa hallinto-oikeuden päätöksissä.

Korkeimman hallinto-oikeuden valitusluvan saamisen edellytyksenä olevat valituslupaperusteet eivät muutu. Asiakkaalla on edelleen oikeus saada asiansa hallinto-oikeuden käsiteltäväksi entiseen tapaan.

Lisätietoa vammaispalveluja koskevasta muutoksenhausta löytyy THL:n ylläpitämästä vammaispalvelujen sähköisestä käsikirjasta.

Lisätietoa

Lakimies Kirsi-Maria Malmlund, p. 0295 163 073, [email protected]

Sivun alkuun