Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtiosihteeri Savolainen: Toimiva neuvonta ja saumaton apu katastrofin uhreille

Sosiaali- ja terveysministeriö
22.11.2006 8.00
Tiedote -

Onnettomuuden uhriksi joutuneilla henkilöillä on todettu olleen ongelmia riittävien sosiaalipalvelujen saamisessa. Kuntien tulisi kiinnittää huomiota ja varautua riittävien sosiaalipalveluiden järjestämiseen onnettomuuden uhreille, totesi valtiosihteeri Terttu Savolainen katastrofirahaston perustamisen tarvetta selvittäneen työryhmän tiedotustilaisuudessa 22.11. Helsingissä.

Uhrin kannalta on tärkeää saada tieto haettavissa olevista etuuksista mahdollisimman helposti, yhdellä puhelinsoitolla. Suuronnettomuuden tai muun erityistilanteen sattuessa viranomaisten tulisi luoda nopeasti neuvontajärjestelmä, joka tarjoaa kyseistä erityistilannetta koskevaa neuvontaa. Valtioneuvoston kansliaan perusteilla oleva pysyvä tekninen ympäristö, jolla erityistilanteen sattuessa voitaisiin hoitaa kansalaisten neuvontaa, on kannatettava hanke.

Palveluiden tulisi toimia joustavasti myös yli sektorirajojen, esimerkiksi asiakkaan siirtyessä terveydenhuollon palveluista sosiaalihuollon palveluiden piiriin. Onnettomuuden uhrit tarvitsevat usein sosiaalityön ammattilaisen apua tilanteensa selvittelyyn sekä lisäksi konkreettisia palveluita kotona selviytymiseen. Sairaalasta kotiutuvat onnettomuuden uhrit tarvitsevat usein kotipalveluita, esimerkiksi apua ruokahuollossa, kodinhoidossa tai lastenhoidossa.

Viive tuen ja korvausten maksamisessa saattaa aiheuttaa onnettomuuden uhrille välittömien taloudellisten ongelmien lisäksi myös psyykkistä pahoinvointia. Tutkimuksen mukaan toimeentulovaikeuksien selvittely hidastaa kriisistä selviämistä. Valtiosihteeri Savolaisen mielestä korvausten, etuuksien ja palveluiden myöntäminen mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen on varmistettava. Ehkäisevällä toimeentulotuella voidaan monissa tapauksissa uhrin taloudellisen tilannetta helpottaa. Tarvittaessa on valtion huolehdittava riittävien lisä-voimavarojen suuntaamisesta kunnille, totesi Savolainen.

Järjestöjen ja yhteisöjen antama tuki ja toiminnallinen apu täydentävät Savolaisen mielestä erinomaisella tavalla lakisääteisiä toimenpiteitä ja kehittämislinjauksia. Järjestöt pystyvät usein reagoimaan nopeasti ja joustavasti. Kunnat voivat myös ostaa järjestöiltä ja muilta palvelujen tuottajilta tiettyjä palveluita, esimerkiksi kriisiapua ja psykososiaalista tukea. Julkista sektoria kannustetaan jatkossakin toimimaan yhteistyössä järjestöjen kanssa erityistilanteiden hoitamisessa.

Sivun alkuun