Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtionavustuksia haettavana asunnottomuutta vähentävien sote-palvelujen kehittämiseen ja osatyökykyisten työkyvyn tukemiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.4.2020 10.21
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriössä on auennut kaksi uutta valtionavustushakua. Valtionavustusta voi hakea asunnottomuutta vähentävien sote-palveluiden kehittämiseen sekä työkykyohjelmaa toteuttaviin hankkeisiin.

Ministeriö ottaa valtionavustushauissa huomioon koronaviruksen aiheuttaman paineen kunnille ja kuntayhtymille. Molempien hakujen hakuajat on määritelty tavallista pidemmiksi. Tilanteen pitkittyessä hakuaikoja on mahdollista pidentää.

Valtionavustus asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen hankkeille

Avustus liittyy hallitusohjelman mukaiseen, ympäristöministeriön käynnistämään yhteistyöohjelmaan. Ohjelman tavoitteena on puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä.

Valtionavustuksella rahoitettavien hankkeiden tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöisiä sosiaali- ja terveyspalveluja kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, joilla on monialaista ja laajaa tuen tarvetta asumisen edellytyksiin liittyen.

Avustusten myöntämiseen on varattu vuoden 2020 talousarviossa noin 3 miljoonaa euroa. Avustuksiin voidaan myöntää tämän lisäksi noin 3 miljoonaa euroa vuodelle 2021 edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon.

Valtionavustushaku on auki 16.4.–28.5.2020 kello 16.15 saakka.

Valtionavustusta voivat hakea ympäristöministeriön yhteistyöohjelmaan osallistuvat kunnat tai kuntayhtymät.

Valtionavustus kunnille ja kuntayhtymille työkyvyn tukemiseen

Hallitusohjelman mukainen työkykyohjelma keskittyy osatyökykyisten työttömien tukemiseen. Työkyvyn tuen palvelujärjestelmä koostuu pääosin sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää kunnille ja kuntayhtymille valtionavustuksia, jotta ne voisivat valmistella ja ottaa käyttöön työkyvyn tuen ja tuetun työllistymisen menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Valtionavustuksella tuettavat toimenpidekokonaisuudet ovat: 1. työkyvyn tuki osaksi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusta sekä 2. tuetun työllistymisen menetelmät.

Työkykyohjelmalle on varattu vuoden 2020 talousarviossa 4,5 miljoonaa euroa. Valtionavustusta haetaan työkykyohjelman mukaiseen kehittämistyöhön vuosille 2020–2022.

Valtionavustuksen enimmäismäärä on 12 miljoonaa euroa. Vuosille 2021–2022 rahoitusta voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon.

Valtionavustushaku on auki 16.4.–15.6.2020 kello 16.15 saakka. Valtionavustusta voivat hakea kunnat tai kuntayhtymät.

Hakuasiakirjat sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla

Lisätietoja hakukohteista ja tarvittavista asiakirjoista on verkkosivuillamme.

Valtionavustukset myöntää sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja

Valtionavustus asunnottomuutta vähentävien sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen hankkeille

erityisasiantuntija Ritva Liukonen, [email protected], p. 0295 163 278

asiantuntija Leea Rautanen-Muhli, [email protected], p. 0295 163 667

Valtionavustus työkykyohjelman hankkeille

hankepäällikkö Ritva Partinen, [email protected], p. 0295 163 330

erityisasiantuntija Niina Kovanen, [email protected], p. 0295 163 726

Sivun alkuun