Kevään 2020 valtionavustushaut

Sosiaali- ja terveysministeriössä on keväällä 2020 auki useita eri sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustushakuja. Tälle sivulle on koottu tietoa kaikista kevään valtionavustuskohteista.

Kaikki valtionavustushakemukset liitteineen toimitetaan määräaikaan mennessä sähköisessä muodossa sosiaali- ja terveysministeriöön osoitteeseen [email protected] Hakemuksen yhteydessä on mainittava, mitä avustusta hakee.

Sosiaali- ja terveysministeriö tekee avustuspäätökset kesän ja syksyn 2020 aikana hakukohteesta riippuen. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi hakuaikoja on mahdollista pidentää.

Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke 2020-2021

Hakuaika alkaa 25.3.2020 ja päättyy 25.5.2020 kello 23.59.

Kokeiluhankkeen tavoitteena on määritellä henkilökohtaisen budjetoinnin toteutukseen valtakunnalliset periaatteet ja toimintakäytännöt, jotka soveltuvat Suomen oikeusjärjestelmään ja palvelurakenteeseen.

Hankkeessa tarkastellaan henkilökohtaisen budjetoinnin soveltuvuutta henkilöille, joilla on erilaisia toimintakyvyn rajoitteita sekä avun ja tuen tarpeita. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Hanketta toteutetaan alueellisilla kokeiluhankkeilla, joita rahoitetaan valtionavustuksilla vuosina 2020-2021 yhteensä enintään 3,3 miljoonalla eurolla. Vuosille 2020 ja 2021 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon.

Hakijana voi olla järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Lisätietoa hankkeesta ja usein kysyttyjä kysymyksiä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla.

Lisätietoja

lakimies Kirsi-Maria Malmlund, [email protected]
neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina, [email protected]

Lastensuojelun monialainen kehittäminen 2020-2022

Hakuaika alkaa 25.3.2020 ja päättyy 1.6.2020 kello 16.15.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma on osa hallitusohjelmaa, jonka tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen, eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten moniammatillisten palvelujen turvaaminen.

Nyt haettavana olevan avustuksen tavoitteena on panostaa lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamiseen monialaisesti yli hallinnonalarajojen.

Erityisenä painopisteenä on taata lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten oikeus laadukkaaseen koulutukseen sekä yksilölliseen tukeen ja hoitoon varmistamalla systemaattinen yhteistoiminta lastensuojelun ja opetustoimen sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kesken.

Haettavan avustuksen määrä on enintään 2 miljoonaa euroa per vuosi. Vuosille 2021 ja 2022 avustus myönnetään ehdollisena edellyttäen, että eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan valtion talousarvioon. Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Lastensuojelun monialainen kehittämistyö organisoidaan viideksi alueelliseksi kehittämishankkeeksi yhteistoiminta-alueiden maantieteellisen aluejaon mukaisesti siten, että kultakin viideltä alueelta tulisi yksi valtionavustushakemus.

Hankehallinnoijina toimivat hakuedellytykset täyttävät sosiaalialan osaamiskeskukset, mutta valtionavustushakemus tulee laatia yhdessä alueen maakuntien kanssa. 

Lue lisää lapsi- ja perhepalvelujen kehittämisestä:

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Hoikkala [email protected] 0295 163 482
johtaja Elina Palola [email protected] 0295 163 595

Valtionavustushaku sosiaalialan osaamiskeskuksille sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisvalmennukseen

Hakuaika alkaa 25.3.2020 ja päättyy 30.4.2020. kello 16.15.

Kirjaamisvalmennuksen jatkamiseksi ja sosiaalihuollon ammattilaisten kirjaamisosaamisen varmistamiseksi myös uudenlaisissa asiakastilanteissa, esimerkiksi monialaisen yhteistyön asiakastilanteissa, sosiaali- ja terveysministeriö on avannut valtionavustushaun sosiaalialan osaamiskeskuksille kirjaamisvalmennuksen valtakunnalliseksi toteuttamiseksi julkisissa ja yksityisissä sosiaalipalveluissa.

Haettavissa oleva avustuksen määrä on yhteensä enintään 700 000 euroa. Avustus on tarkoitettu muun muassa avustusten maksamiseen kunnille ja kuntayhtymille sekä muille yhteisöille toiminnan tehostamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastuspalveluiden uudistamista tukeviin hankkeisiin. Haun edellyttämät tehtävät olisivat parhaiten toteutettavissa yhdellä sosiaalialan osaamiskeskusten yhdessä toteuttamalla valtakunnallisella hankkeella.

Liiteet:

Lisätietoja

sosiaalineuvos Juha Luomala [email protected] 0295 163 492

erityisasiantuntija Jaakko Penttinen [email protected] 0295 163 686

Lisätietoja

Kati Hokkanen, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Yhteisetpalvelut-tulosryhmä / YPA 0295163727