Hyppää sisältöön
Media

Valtakunnallinen verkosto vie varhaista puuttumista käytäntöön

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2006 6.00
Tiedote -

Kuusi ministeriötä, Kirkkohallitus, Kuntaliitto, Opetushallitus, Stakes sekä järjestöt haluavat yhdessä varmistaa, että lasten ja nuorten ongelmiin puututaan ajoissa. Lasten ja nuorten sosiaalisten ongelmien, oppimisvaikeuksien, sairauksien, päihdeongelmien, nuorisorikollisuuden ja työllisyyden hoitoa halutaan tehostaa ottamalla varhaisen puuttumisen menetelmät käyttöön. Keskeistä on kehittää työkalut varhaiseen puuttumiseen ja huolehtia siitä että lasten ja nuorten parissa työtä tekevä henkilöstö ottaa ne käyttöön. Näin ongelmat osataan tunnistaa paremmin ja niihin pystytään puuttumaan riittävän varhain.

Ministeriöiden ja järjestöjen ylin johto hyväksyi Varpun päivänä 20. syyskuuta yhteisen toimintalinjauksen varhaisen puuttumisen edistämiseksi sekä nimesi yhteyshenkilöverkoston vastaamaan varhaisen puuttumisen osaamisen levittämisestä. Kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriöstä on ollut käynnistämässä valtakunnallista varpu-toimintaa jo vuodesta 2000 ja johtanut aktiivisesti sen toimeenpanoa. Nyt sovittiin ministeriöiden ja järjestöjen välisen yhteistyön jatkosta.

Kuntaliitto järjesti Varpun päivän huomioimiseksi seminaarin, jossa pohdittiin miten johtamisen avulla tehostetaan varhaisen puuttumisen ja tuen työotetta. ”Varhaisen puuttumisen avulla on huolehdittava, että lapsi ja perhe saavat riittävää tukea sitä tarvitessaan - on epäeettistä ensin tunnistaa avun tarve ja sitten jättää auttaminen puolitiehen,” korosti Kuntaliiton lasten ja perheiden palvelujen erityisasiantuntija ja kansallisen Varpu-verkoston yhdyshenkilö Sirkka Rousu seminaarissa. ”Varpun lisäksi tarvitaan siis Vartua - varhaista tukea. Palvelujärjestelmämme on kehittynyt vuosikymmenien aikana monimutkaiseksi lukuisten yksittäisten palvelujen ja liian erillään toimivien palvelusektoreiden ja ammattien ”putkiksi”, josta asiakkaan on vaikea etsiä apua. Monimutkaisen palveluviidakon johtaminenkaan ei ole enää aivan yksinkertaista,” jatkoi Rousu.

Varpun päivänä julkistettiin Vaikuta varhain. Poliisin hyvät käytännöt varhaisen puuttumisen alueella -julkaisu. Julkaisuun on koottu kihlakuntien ja poliisin hyviä käytäntöjä varhaiseen puuttumiseen. Samana päivänä julkistettiin myös Stakesin tutkimus Tulevaisuuden muistelu. Dialoginen verkostopalaveri asiakkaiden kokemana. Erikoistutkija Riitta-Liisa Kokon tutkimus esittelee yhtä varhaisen puuttumisen menetelmää sekä asiakkaiden kokemuksia sen toimivuudesta.

Lisätietoja:
Sosiaalineuvos Martti Lähteinen, STM, puh. (09) 160 74351, 050 5148714
Ylikomisario Mikko Lampikoski (sisäasiainministeriö), puh. (09) 1604 2692
Erityisasiantuntija Sirkka Rousu, Kuntaliitto, (09) 7712610, 050 3019132
Erikoistutkija Riitta-Liisa Kokko, Stakes, puh. (09) 3967 2206, 0400 736 520

Sivun alkuun