Hyppää sisältöön
Media

Valmiuslain mukaisten päätösten voimassaoloa jatketaan lääkevalmisteiden saatavuuden varmistamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2020 18.43
Tiedote 114/2020

STM on päättänyt jatkaa valmiuslain 87 §:n nojalla tehtyjen päätösten voimassaoloa. Tavoitteena on varmistaa lääkevalmisteiden riittävyys ja lääkejakeluketjun toimivuus Suomessa. Päätökset ovat sisällöltään samat kuin STM:n 19.3.2020 ja 14.4.2020 tekemät päätökset.

Nyt annetut STM:n päätökset perustuvat valmiuslakiin ja sen nojalla annettuihin käyttöönottoasetuksiin. Ne ovat voimassa 30. kesäkuuta 2020 asti. 

Lääkejakelua ohjataan lääkevalmisteiden tarkoituksenmukaiseksi kohdentumiseksi

Lääketukkukauppoja velvoitetaan asettamaan etusijalle lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden toimitukset apteekeille, sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille ja koneellisille annosjakeluyksiköille. 
 
Apteekkien tulee välttää tarpeettoman suurien lääketilausten tekemistä lääketukkukaupoille. Apteekeilla on lisäksi velvollisuus asettaa lääkevalmisteiden, lääkeaineiden ja lääkkeiden käyttöön tarvittavien tarvikkeiden tilaukset etusijalle ja varmistettava, että niillä on tavanomaisen asiakaskunnan tarvetta vastaava määrä lääkkeitä ja tarvikkeita varastossaan. 
 
Reseptilääkkeiden toimitus on apteekeissa rajoitettava enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavaan määrään. Itsehoitolääkkeiden luovuttaminen ei saa ylittää Fimean ylläpitämässä itsehoitopakkausten listassa mainittua ainekohtaisen suurimman hyväksytyn itsehoitopakkauksen lääkemäärää.
 
Määräyksillä varmistetaan tarpeenmukaisten lääketilausten toimitukset yhdenvertaisesti kaikkiin Suomen apteekkeihin, sairaala-apteekkeihin ja koneellisen annosjakelun yksiköihin. Määräyksillä myös estetään lääkehuoltoketjun kuormittumista ja sellaisten lääkkeiden saatavuushäiriöiden syntymistä, jotka johtuvat hetkellisistä kysyntäpiikeistä eivätkä perustu käyttäjien hoidolliseen tarpeeseen. Lisäksi määräyksillä on asetettu apteekkitoimijoille velvoitteita ottaa käyttöön poikkeavia toimintamalleja koronavirustartunnoille altistumisen ehkäisemiseksi.  
 

Salbutamolivalmisteiden myynnin rajoitus jatkuu 

STM jatkaa myös astman hoidossa käytettävien tiettyjen salbutamolivalmisteiden myyntiä rajoittavan päätöksen voimassaoloa. Myynnin rajoituksen tavoitteena on varmistaa näiden lääkkeiden riittävyys ja yhdenvertainen saatavuus kaikille potilaille koko Suomessa. 
 
STM:n päätöksellä apteekit voivat toimittaa asiakkaille kerralla enintään kuukauden hoitoa vastaavaan määrän salbutamolivalmistetta. Apteekin on kuitenkin turvattava asiakkaan välttämättömän lääkehoidon jatkuvuus.
 

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Merituuli Mähkä, [email protected]
neuvotteleva virkamies Ulla Närhi, [email protected]
Sivun alkuun