Hyppää sisältöön
Media

Vakuutusten tarjoamista koskevaa lainsäädäntöä tarkennetaan - Lausuntokierros alkaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.4.2017 16.39
Tiedote 54

Huom! Tiedotetta päivitetty 19.4.2017: Lausunnolle lähetetystä aineistosta julkaistu päivitetty versio.

Vakuutusten tarjoamista koskevaa lainsäädäntöä tarkennetaan. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa ammattimainen ja luotettava asiakaspalvelu, korkeatasoinen asiakkaansuoja sekä vakuutuksentarjoajien toiminnan tehokas valvonta. Ehdotus hallituksen esitykseksi on lausunnolla 12.6.2017 saakka.

Nykyiseen tapaan vakuutusedustajat ja sivutoimiset vakuutusedustajat on  rekisteröitävä Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin edellytyksinä olisivat muun muassa riittävä luotettavuus ja ammattipätevyys.  Vakuutusmeklarilta edellytettäisiin myös riippumattomuutta vakuutuksenantajista ja vastuuvakuutusta.

Yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröity vakuutusedustaja tai sivutoiminen vakuutusedustaja voisi toimia muissakin ETA-valtioissa.

Vakuutussopimuslaissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin vakuutuksenantajan ja asiamiehen selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksista asiakkaalle. Vastaavasti vakuutusten tarjoamisesta annettavassa laissa säädettäisiin vakuutusmeklareiden selonotto- ja tiedonantovelvollisuuksista.  Sääntelyllä pyritään takaamaan, että asiakas saa vakuutustarpeensa mukaiset vakuutukset sekä tarpeelliset tiedot vakuutuksistaan. Näin voidaan myös parantaa Finanssivalvonnan mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen toimintaan tai muihin epäkohtiin.

Myös vakuutusten markkinointia koskevia säännöksiä halutaan tarkentaa: kaikkien annettavien tietojen on oltava asiallisia ja selkeitä eivätkä ne saa olla harhaanjohtavia. Markkinointiviestintä pitäisi selkeästi tunnistaa markkinoinniksi. Tämä koskisi myös verkkosivustoja, joiden kautta vakuutuksia myydään.

Lainsäädännön uudistuksen kautta on tarkoitus panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusten tarjoamisesta Hallituksen esitys on tarkoitus antaa syksyllä 2017 siten, että lait tulisivat voimaan 23.2.2018 mennessä.

Aineisto, josta lausuntoa pyydetään:

Vakuutusten tarjoamisesta annetun direktiivin kansallinen täytäntöönpano

Lisätietoja

Hannu Ijäs, johtaja, p. 0295 163 248, [email protected]
Juha Jokinen, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 594, [email protected]

Sivun alkuun