Hyppää sisältöön
Media

Vaasan sairaanhoitopiirille myönnetty valtionavustus potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen perustamiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.5.2020 16.07
Tiedote 117/2020

Valtionavustuksen määrä on kolme miljoonaa euroa. Valtionavustuksen tuella tehtävällä kehittämistoiminnalla on tarkoitus tuottaa suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi sekä ammattilaisille että asiakkaille.

Vaasan sairaanhoitopiirille on myönnetty valtionavustus Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen kansalliseen koordinaatiotehtävään.

Vaasan sairaanhoitopiiri ja siihen perustettu potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus on tarjoutunut huolehtimaan kansallisesti potilas- ja asiakasturvallisuuden edistämisen koordinaatiosta ja potilas- ja asiakasturvallisuuden menettelyjen kehittämisestä. Lisäksi kehittämiskeskus on tarjoutunut huolehtimaan menettelyjen juurruttamisesta valtakunnallisessa yhteistyössä, tutkimuksen edistämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Perustelut valtionavustuksen myöntämiselle

Vaasan sairaanhoitopiirissä tehty pitkäjänteinen työ antaa edellytykset profiloitua kansalliseksi potilasturvallisuuden edistäjäksi. 

Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisestä on toistaiseksi puuttunut kansallisen tason koordinaatio ja toimeenpanon tuki sekä lähes kokonaan kansainvälinen yhteydenpito. Vaasan sairaanhoitopiiri on panostanut potilasturvallisuuden kehittämiseen jo kymmenen vuoden ajan, mistä osoituksena sille on sovittu potilasturvallisuuden ja laadun koordinaatiotehtävä Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella. 

Vaasan keskussairaala on myös toimeenpannut hyviä käytänteitä ja käynnistänyt vuonna 2017 potilasturvallisuuden kokonaisvaltaisen tutkimusohjelman. Syksyllä 2019 käynnistettiin valtakunnallinen No Harm -verkosto potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen ja tutkimuksen edistämiseksi. Vastaavaa potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistyötä ei ole tehty muissa sairaanhoitopiireissä tai muualla Suomessa. 

Vaasan sairaanhoitopiirillä on lisäksi valmiudet potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman mukaiseen asiakasturvallisuustyön edistämiseen sosiaalihuollossa. 

Sairaanhoitopiirillä on myös valmiudet ottaa tehtävässä huomioon kielellisten seikkojen merkitys potilaiden ja asiakkaiden turvallisuudelle.

Valtionavustuksen maksaminen

Avustuksen määrä vuodelle 2020 on miljoona euroa. Avustuksen määrä vuodelle 2021 on miljoona euroa, ja vuodelle 2022 miljoona euroa. Vuosien 2021-2022 avustusten perusteena olevat määrärahat vahvistetaan valtion 2021 ja 2022 talousarvioissa.

Lisätietoja: 

Ylilääkäri Kaisa Halinen (18.5. alkaen), p. 0295 163 154
Lääkintöneuvos Taina Mäntyranta, p. 0295 163 692

Sivun alkuun