Hyppää sisältöön
Media

Uusia huumausaineita Suomen huumausaineluetteloon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2017 13.41
Tiedote 143/2017

Suomen huumausaineluetteloon lisätään uusina huumausaineina viisi muuntohuumetta. Aineet ovat 4-metyylietkatinoni (4-MEC), etyloni, pentedroni, 5F-AKB-48 (5F-APINACA) ja 5FUR-144 (XLR-11). Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen, luovuttaminen käyttö ja hallussapito ovat kiellettyjä ja rangaistavia tekoja. Liikenteessä näiden aineiden käytölle on nollatoleranssi. Päivitetty huumausaineasetus tulee voimaan 13.11.2017. Asetusta muutetaan, koska YK:n huumausainetoimikunta luokitteli aineet huumausaineiksi maaliskuussa.

Kolme näistä huumausaineista on synteettisiä katinoneja (4-metyylietkatinoni eli 4-MEC, etyloni, pentedroni). Ne ovat sukua kat-huumeen vaikuttavalle aineelle. Tunnetuimpia muuntohuumekatinoneista on huumausaineeksi luokiteltu MDPV. Loput kaksi huumausainetta (5F-AKB-48 eli 5F-APINACA ja 5FUR-144 eli XLR-11) ovat synteettisiä kannabinoideja. Ne vaikuttavat kannabiksen tavoin, mutta niiden käyttöön liittyy lisäriskejä. Ne ovat merkittävästi kasviperäistä kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa.

Näiden aineiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen ovat jo aiemmin olleet kiellettyjä Suomessa. Kiellot perustuivat asetukseen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista. Tuolloin aineiden käytöstä ja hallussapidosta ei kuitenkaan rangaistu, kuten nyt.

Huumausaineasetukseen myös muita muutoksia

Huumausaineasetuksella lisätään Suomessa kielletyiksi huumausaineluetteloon 12 uutta voimakasta synteettistä opioidia: 2-fluorifentanyyli, 3-fluorifentanyyli, 4-kloori-isobutyyrifentanyyli (4Cl-iBF), 4-fluori-isobutyyrifentanyyli (4F-iBF), 3-fenyylipropanoyylifentanyyli, bentsodioksolifentanyyli, bentsoyylifentanyyli, karfentaniili, syklopentyylifentanyyli, syklopropyylifentanyyli, metoksiasetyylifentanyyli ja tetrametyylisyklopropaanifentanyyli. Aineet muistuttavat rakenteeltaan läheisesti huumausaineeksi luokiteltua kipulääke fentanyyliä. Uusien, valvonnan ulkopuolella olevien fentanyylijohdannaisten saatavuus saattaa houkutella erityisesti opioidien väärinkäyttäjiä kokeiluun tai käyttöön.

YK:n huumausainetoimikunnan päätöksen mukaisesti siirretään lisäksi viisi ainetta huumausaineasetuksen sisällä asetuksen eri liitteisiin, koska niitä aletaan valvoa Suomessa myös YK:n huumausaineita koskevien yleissopimusten nojalla. Aineista kaksi on synteettisiä opioideja (U-47700 ja butyyrifentanyyli) kaksi amfetamiinin kaltaisia (etyylifenidaatti ja metiopropamiini eli MPA) ja yksi synteettinen kannabinoidi (MDMB-CHMICA).

Muuntohuumeiden leviäminen erityisesti nuorille halutaan estää

Esityksillä kielletään ns. muuntohuumeita niiden päihdekäytön ehkäisemiseksi ja huumevalvonnan tehostamiseksi. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat.

Muuntohuumeiden valvontaan ottamisessa käytetään kahta asetusta: valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista ja valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista eli ns. huumausaineasetus.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta, p. 02951 63713, [email protected]

Sivun alkuun