Hyppää sisältöön
Media

Den nya socialvårdslagen och de andra centrala lagändringarna i anslutning till den

Utgivningsdatum 1.4.2015 15.19
Nyhet

Den nya socialvårdslagen (1301/2014) träder i kraft den 1 april 2015. Bestämmelsen om hemservice har redan varit tillämplig sedan den 1 januari 2015.

Den 1.1.2015 träder också väsentliga förändringar och tillämpningar i kraft som berör bland annat barnskyddslagen och hälso- och sjukvårdslagen.

Målet med den nya socialvårdslagen är att främja jämlik tillgång till socialvård, flytta över tyngdpunkterna från korrigerande åtgärder till främjande av välfärd och tidigt stöd, stärka ett klientorienterat och övergripande synsätt för att bemöta klienternas behov samt trygga tillgången till stöd i den egna vardagsmiljön. Lagen ökar samarbetet mellan socialservicen och olika aktörer för att främja och upprätthålla klienternas välmående.

De centrala förändringarna i lagen presenteras i det bifogade Kommuninfot. Den stadfästa lagstiftningen finns i Finlex under numret 1301/2014. De lagar som inbegrips i lagreformen grundar sig på regeringens proposition RP 164/2014. De förändringar i lagförslagen som gjorts under riksdagens behandling och motiveringarna till ändringarna framgår av riksdagens social- och hälsovårdsutskotts betänkande ShUB 27/2014. Materialet om reformen finns samlat på webbplatsen

Totalrevidering av socialvårdslagstiftningen 

Där finns bland annat material för utbildning och ofta ställda frågor och svar om tillämpningen av socialvårdslagen. Dessutom publiceras en handbok som är avsedd för personer som tillämpar bestämmelserna i praktiken.

Tilläggsuppgifter

Regeringsråd Lotta Hämeen-Anttila,  tfn 0295 163 406

Kommuninfo
Sivun alkuun