Hyppää sisältöön
Media

Kuntainfo: Uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset

Julkaisuajankohta 1.4.2015 15.19
Uutinen

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) tulee voimaan 1.4.2015. Lain kotipalvelua koskevat pykälät ovat tulleet sovellettavaksi jo 1.1.2015 lukien.

1.4.2015 tulee voimaan ja sovellettavaksi myös olennaisia muutoksia muuhun lainsäädäntöön, mm. lastensuojelu- ja terveydenhuoltolakiin.

Uuden sosiaalihuoltolain tavoitteena on edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta, siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen, vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta asiakkaan tarpeisiin vastaamiseksi sekä turvata tuen saantia asiakkaan omissa arkiympyröissä. Laki lisää yhteistyötä sosiaalihuollon ja eri toimijoiden välillä asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Liitteenä olevassa Kuntainfossa on esitelty lain keskeisimpiä muutoksia. Vahvistettu lainsäädäntö löytyy Finlexistä numerolla 1301/2014.  Lakiuudistus perustuu hallituksen esitykseen HE 164/2014. Lakiehdotuksiin eduskuntakäsittelyssä tehdyt muutokset ja muutoksiin liittyvät perustelut ilmenevät eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnöstä StVM 27/2014.

Uudistusta koskeva aineisto on kerätty sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuille.
http://www.stm.fi/sosiaalihuoltolaki

Sivuilta löytyy myös koulutusmateriaalia sekä usein esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia lain soveltamisen tueksi. Soveltamisen avuksi on valmistumassa myös kirjallinen opas. 

Lisätiedot

Hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila,  p. 0295 163 406, [email protected]
Erityisasiantuntija Virva Juurikkala, p. 0295 163 204, [email protected]

Sivun alkuun