Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

En ny modell för beslut om servicenivån förbättrar jämlik tillgång till prehospital akutsjukvård

Social- och hälsovårdsministeriet
24.8.2017 13.30 | Publicerad på svenska 24.8.2017 kl. 16.08
Pressmeddelande 111/2017

Bestämmelserna om utarbetande av beslutet om servicenivån inom prehospital akutsjukvård har reviderats.

Larmuppdragen inom prehospital akutsjukvård delas fortfarande in i fyra angelägenhetsklasser. I den reviderade modellen för beslutet om servicenivån utformas kriterierna på ett enhetligt sätt i hela landet. De grundar sig på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. Riskområdena är indelade i fyra områdesklasser, dvs. centralort, annan tätort, bebodd landsbygd och övriga områden. Genom de nya kriterierna förbättras den regionala riskbedömningsmekanismen. De medicinska grunderna för insatstiderna ändras inte.

I beslutet om servicenivån bereds insatstiderna för prehospital akutsjukvård inom ett större område än tidigare, per specialupptagningsområde under ledning av centralen för prehospital akutsjukvård.  Ansvaret för ordnandet av prehospital akutsjukvård har fortsatt sjukvårdsdistriktet, som fattar beslut om servicenivån.

Behörighetsvillkoren för personalen inom den prehospitala akutsjukvården ändras inte. Som en ny möjlighet har en enhet inom den prehospitala akutsjukvården med en förstavårdare på vårdnivå fogats till förordningen. Till uppgifterna för denna enhet med en person hör att bedöma patienternas vårdbehov, inleda omedelbar vård och bistå de andra enheterna inom den prehospitala akutsjukvården. Denna enhet för prehospital akutsjukvård transporterar inte patienter. 

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade torsdagen den 24 augusti en förordning om prehospital akutsjukvård. Förordningen träder i kraft vid ingången av 2018. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar under de närmaste veckorna en ny anvisning för sjukvårdsdistrikten för utarbetande av beslutet om servicenivån med hjälp av de nya kriterierna.

Ytterligare information

Anne Koskela, regeringsråd, tfn 0295 163384
Lasse Ilkka, specialsakkunnig, tfn 0295 163714

Bilaga

Länkar

Sivun alkuun