Hyppää sisältöön
Media

Uusi laki säätelisi säteilyyn perehtyneen lääkärin pätevyyttä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2016 13.34
Tiedote 151

Hallitus esittää uutta lakia, jolla säädettäisiin lääkärin pätevyydestä toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä. Lääkärin pitäisi työterveyteen perehtyneisyyden lisäksi suorittaa säteilysuojelukoulutus, jolla varmistettaisiin riittävä osaaminen säteilyn terveydellisistä vaikutuksista ja säteilyn riskeistä erilaisissa säteilylle altistavissa työtehtävissä.

Jatkossa vain uuden hyväksymismenettelyn läpäissyt lääkäri voisi toimia luokkaan A kuuluvien säteilytyöntekijöiden terveydentilan seurannan suorittavana työterveyslääkärinä joko yksityisellä tai julkisella sektorilla. Luokkaan A kuuluvalla säteilytyöntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työssään voi altistua säteilylle siinä määrin, että hänelle on järjestettävä henkilökohtainen annostarkkailu.

Oikeuden toimia säteilyyn perehtyneenä työterveyslääkärinä myöntäisi jatkossa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Tähän asti terveystarkkailusta vastaavan lääkärin pätevyyden on todennut Säteilyturvakeskus (STUK) lääkärin hakemuksesta. Valvira pitäisi saatavilla luetteloa terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) merkityistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä. Tästä syystä samalla muutettaisiin terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annettua lakia.

Suurin osa työterveyslääkäreistä ei ole tekemisissä säteilylle altistuvien työntekijöiden kanssa. Siten kaikkien työterveyslääkäreiden ei tarvitse suorittaa uuden lain tarkoittamaa säteilysuojelukoulutusta. Tällä hetkellä Säteilyturvakeskuksen rekisterissä on noin 460 lääkäriä, joiden pätevyyden Säteilyturvakeskus on todennut. Näiden lääkärien tiedot toimitettaisiin Valviralle tarkistettavaksi. Arvio on, että jatkossa Valviralta hakisi tällaista pätevyyttä 30–40 lääkäriä vuosittain.

Uuden lain tarkoittamaa säteilysuojelukoulutusta voisivat jatkossa antaa yliopistot ja Työterveyslaitos. Säteilysuojelukoulutuksesta olisi pyydettävä Säteilyturvakeskukselta lausunto. Lausuntomenettelyllä on tarkoitus varmistaa, että koulutus täyttää sille asetettavat vaatimukset. Tällä hetkellä tällaista säteilysuojelukoulutusta tarjoaa ainoastaan Työterveyslaitos.

Uusi laki panisi tältä osin täytäntöön EU:n uuden säteilyturvallisuusdirektiivin. Samalla siirrettäisiin lääkärin hyväksyntää koskevat säännökset ja viranomaisohjeet lakiin, kuten perustuslaki edellyttää. Lait on tarkoitus saada voimaan 1. joulukuuta 2016.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Helena Korpinen, p. 029 5163317

Sivun alkuun