Hyppää sisältöön
Media

Uusi isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen jo äitiysneuvolassa

oikeusministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2015 9.00
Tiedote 208/2015 STM ja OM tiedottavat

Isyyden tunnustaminen helpottuu vuoden 2016 alusta lähtien isyyslain uudistuksen tullessa voimaan. Selvissä tapauksissa, kuten tulevien vanhempien asuessa avoliitossa, isyys on mahdollista tunnustaa neuvolakäyntien yhteydessä jo ennen lapsen syntymää. Samalla pari voi tehdä sopimuksen lapsen yhteishuollosta.

Ennalta tunnustettu isyys on kuitenkin mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä. Epäselvissä tilanteissa tai muutoin niin haluttaessa isyyden selvittäminen ja tunnustaminen toimitetaan lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen kuten nykyisin.

Isyyden selvittämisessä siirrytään verikokeen ottamisen sijasta suun limakalvolta otettavaan solunäytteeseen, joka voidaan ottaa lastenvalvojan luona. Tämä nopeuttaa huomattavasti tulosten valmistumista.

Avioliittoon perustuva ns. isyysolettama säilyy käytännössä ennallaan. Avioliittoon syntyvän lapsen isäksi todetaan siis jatkossakin lapsen äidin aviopuoliso.

Äidin vastustusoikeudesta luovutaan

Äidin oikeudesta vastustaa lapsen isän selvittämistä luovutaan. Tällä pyritään edistämään lapsen oikeutta tietää molemmat biologiset vanhempansa. Äidin sijaan päätöksen isyyden selvittämisen keskeyttämisestä voi rajatuissa tilanteissa tehdä lastenvalvoja.

Lastenvalvojien velvollisuus selvittää isyys laajentuu koskemaan myös 15-17 -vuotiaita, kun se nykyisin päättyy lapsen täytettyä 15 vuotta. Lapsella, joka on täyttänyt 15 vuotta, on kuitenkin oikeus kieltää isyyden selvittäminen.

Myös isänä itseään pitävän miehen kanneoikeutta laajennetaan. Mies voi jatkossa nostaa isyyden vahvistamista koskevan kanteen myös tunnustamatta isyyttään. Pääsääntö on jatkossakin, että perheen ulkopuoliset eivät voi vaatia aviomiehen isyyden kumoamista.

Isyyden vahvistaminen takautuvasti mahdolliseksi

Isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus palautetaan takautuvasti niille, jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa. Kanneoikeus rajattiin viiteen vuoteen, kun nykyinen laki tuli voimaan vuonna 1976.

Isyyden vahvistaminen takautuvasti vaikuttaa perintöoikeuteen. Eduskunnan käsittelyssä ovat parhaillaan perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevat säännökset, joiden ehdotetaan tulevan voimaan myös vuoden 2016 alusta. Uudistuksen myötä perinnönjaon oikaisua voi vaatia esimerkiksi silloin, jos lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Salla Silvola, oikeusministeriö, puh. 02951 50314, [email protected]
neuvotteleva virkamies Marjaana Pelkonen, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. 029 516 3331, [email protected]

Neuvolat
Isyyslaki (Finlex)
Isyyslain uudistaminen (OM)
Esitys perinnönjaon oikaisusta ja omaisuuden palautusvelvollisuudesta (OM)

Sivun alkuun