Hyppää sisältöön
Media

Uusi arpajaislaki vähentää järjestöjen byrokratiaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2016 14.15
Tiedote 136

Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja Fintoto yhdistyvät yhdeksi yhtiöksi. Rahapeliyhtiöiden yhdistäminen edellyttää lainsäädännöllisiä muutoksia. Osa uudistuksista helpottaa järjestöjen toimintaa.

Arpajaislain mukaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustetaan avustusasioiden neuvottelukunta sekä arviointi- ja avustusjaosto. Jako neuvottelukuntaan ja jaostoon yksinkertaistaa avustustoimintaa. Neuvottelukunnan ja jaoston roolit ovat erilaiset, mutta selkeät ja kustannukset vähäiset.

Järjestöjen ääni kuuluviin neuvottelukunnassa

Järjestöjen ääni tulee kuuluviin neuvottelukunnassa, sillä se koostuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa STM:lle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja suuntaviivoista sekä siitä, miten avustuslinjaukset ovat toteutuneet. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa sekä välittää tietoa järjestökentältä.

Arviointi- ja avustusjaosto takaa puolueettomuuden

Avustusehdotuksiin ottaa kantaa arviointi- ja avustusjaosto, joka perustetaan avustusasioiden neuvottelukunnan yhteyteen. Jaoston jäsenet eivät saa olla työsuhteessa järjestöissä tai muissa sidossuhteissa avustusten hakijoihin. Näin arviointi- ja avustusjaosto takaa avustustoiminnan puolueettomuuden. Tämä on hyvän hallinnon mukaista.

Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Valtioneuvosto nimittää jaoston kuultuaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä.

Avustuskeskus turvaa läpinäkyvyyden

RAY:n avustustoiminta siirtyy STM:n yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA) ensi vuoden alusta. Avustuskeskus valmistelee avustusehdotuksen sekä valvoo, seuraa ja maksaa avustuksia.  Läpinäkyvyyden turvaamiseksi STEA julkaisee avustusehdotuksensa samaan tapaan kuin RAY:n avustusosasto nykyisin. Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa STEA:n tekemään avustusehdotukseen, joten ehdotus käy avustuskeskuksen ulkopuolella tarkastelussa. 

Joustavuutta järjestöjen toimintaan

Tuotonjaossa uutta on, että sosiaali- ja terveysministeriö siirtyy noudattamaan valtionavustuslakia. Valtioneuvosto täsmentää lakia asetuksilla, joissa linjataan avustusmenettelyjä ja päätetään uuden avustusasioiden neuvottelukunnan perustamisesta. Asetukset vähentävät byrokratiaa, lisäävät joustavuutta ja alentavat kustannuksia.

Järjestöjen tarvitsee esimerkiksi tehdä tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä vasta, kun avustusten summa yltää 100 000 euroon. Nykyisin raja on 50 000 euroa. Muutos vähentää järjestöjen toimittamien tilintarkastusraporttien määrää sekä järjestöjen hallinnollisia kuluja. Pienimmissä avustuksissa raporttien tuottama lisäarvo on suhteellisen vähäinen verrattuna niiden aiheuttamiin kustannuksiin. Muutos mahdollistaa myös sen, että järjestöt voivat käyttää entistä suuremman osuuden rahapelituotoista varsinaiseen auttamistyöhön. Lisäksi järjestöt saavat kuukauden lisäaikaa toimittaa selvitys avustusten käytöstä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen.

Omarahoituksen käytännöt pysyvät nykyisen kaltaisina. Järjestöt voivat saada avustusta ilman omarahoitusosuutta, jos toiminta tai hanke jäisi toteutumatta omarahoituksen vuoksi.

Haittojen ehkäisy helpottuu

Uuden rahapeliyhtiön ensisijaisena tehtävänä on järjestää pelitoiminta niin, että haittojen ehkäisy ja vähentäminen tulevat huomioiduiksi. Viranomaisten on helpompi toteuttaa johdonmukaista haittojen ehkäisyyn tähtäävää rahapelipolitiikkaa yhden yhtiön mallissa. Tavoitteena on, että yksi yhtiö pystyy entistä paremmin ohjaamaan suomalaisia pelaajia turvallisiin ja hallittavissa oleviin peleihin.

Uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus. Se aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa.

Lisätietoja

osastopäällikkö Raimo Ikonen, p. 02951 63517
neuvotteleva virkamies Lassi Kauttonen, p. 02951 63577
asiantuntija Antti Murto, p. 02951 63221

Sivun alkuun