Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Uudet asetukset tarkentavat avustusten myöntämistä ja käyttämistä

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.12.2016 14.40
Tiedote 258

Valtioneuvosto on antanut kaksi uutta asetusta. Ne sääntelevät yleishyödyllisille järjestöille ja säätiöille myönnettäviä avustuksia, jotka ovat tarkoitettu terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen.

Asetukset ovat osa arpajaislain uudistusta.

Asetukset muun muassa tarkentavat, miten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitettuja avustuksia myönnetään, maksetaan, käytetään ja valvotaan. Avustuksen saajien näkökulmasta muutokset avustusten käyttämisessä ja valvonnassa ovat vähäisiä. Järjestöjen tarvitsee esimerkiksi tehdä tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä vasta, kun yksittäinen avustus yltää 100 000 euroon. Nykyisin raja on 50 000 euroa. Lisäksi järjestöt saavat kuukauden lisäaikaa toimittaa selvitys avustusten käytöstä.

STM noudattaa valtionavustuslakia avustuksiin

Uutta on myös, että jatkossa sosiaali- ja terveysministeriö (STM) noudattaa valtionavustuslakia järjestöille ja säätiöille myönnettävissä avustuksissa. Aikaisemmin avustuksia kutsuttiin raha-automaattiavustuksiksi ja niitä säänteli erillinen laki. Nimitys siirtyy historiaan, kun Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto yhdistyvät uudeksi yhtiöksi 1.1.2017. Uuden rahapeliyhtiön nimi on Veikkaus Oy.

Avustusten käsittely siirtyy STEAan

Samalla kun RAY:n toiminta päättyy, siirtyy vastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksien käsittelystä STM:n yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). STEA vastaa muun muassa avustusten valmistelusta, maksamisesta ja valvonnasta.

Lisäksi valtioneuvoston asettaa STM:n ehdotuksesta ministeriön yhteyteen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston.

Avustusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja suuntaviivoista sekä siitä, miten avustuslinjaukset ovat toteutuneet.

Arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa avustusehdotuksiin. Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Jaoston jäsenet eivät saa olla työsuhteessa järjestöissä tai muissa sidossuhteissa avustusten hakijoihin.

Tavoitteena on, että valtioneuvosto asettaisi neuvottelukunnan ja jaoston helmikuussa 2017.

Lisätietoja

osastopäällikkö Raimo Ikonen, p. 02951 63517
neuvotteleva virkamies Matti Pulkkinen, p. 02951 63199

Uusi arpajaislaki vähentää järjestöjen byrokratiaa (STM:n tiedote 15.9.2016)

RAY:n historian suurin – ja viimeinen – avustusehdotus julkaistu (RAY:n tiedote 14.12.2016)

Uuden rahapeliyhtiön aloitus 1.1.2017 vahvistettiin lailla (sisäministeriön tiedote 21.12.2016)

RAY:n avustustoiminta siirtyy vuoden 2017 alusta STM:öön (STM:n tiedote 22.12.2016)

Rahapelien toimeenpanoa koskevat säännökset yhteen asetukseen (sisäministeriön tiedote 29.12.2016)

Sivun alkuun