Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Svar på ofta ställda frågor om ändringarna i barnskyddslagen finns nu samlade på webbplatsen

Social- och hälsovårdsministeriet
5.2.2020 10.51
Nyhet

Hur inverkar ändringarna i barnskyddslagen på rättigheterna för barn i vård utom hemmet? Vem omfattas i fortsättningen av eftervård? Svaren på bland annat dessa frågor finns på webbplatsen om ändringarna i barnskyddslagen.

Den 1 januari 2020 trädde ändringar i kraft i barnskyddslagen. Den nya lagen om rättegång i förvaltningsärenden medförde delvis ändrade förfaranden i fråga om besvärstillstånd i barnskyddsärenden. Bestämmelserna om vem som är berättigad till barnskyddets eftervård efter att åldersgränsen för eftervården höjdes till 25 år den 1 januari 2020 preciseras också.

Webbplatsen om ändringarna i barnskyddslagen innehåller också information om till exempel vilka konsekvenser lagen har för familjevård och de ändringar som gjorts i fråga om åldersgränsen för eftervård.

Genom ändringarna av barnskyddslagen stärks rätten till gott bemötande, god omsorg, god tillsyn samt behandling med respekt för människovärdet för barn som placerats utom hemmet.

Tyngdpunkten i ändringarna ligger på metoder som genom framförhållning avser att förebygga uppkomsten av krävande situationer och behovet av begränsande åtgärder.

Information om ändringarna finns även i ett pressmeddelande som publicerades i december.

Ytterligare information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596, [email protected]
Susanna Hoikkala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 482, [email protected]