Hyppää sisältöön
Media

Useammalle sotainvalidille mahdollisuus yksityiseen laitoshuoltoon

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.10.2007 11.06
Tiedote -

Sotilasvammalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 25 prosenttia, voidaan korvata yksityisessä laitoksessa annettu huolto tai osa-aikainen huolto myös silloin, kun sen tarve johtuu muusta kuin korvatusta vammasta tai sairaudesta. Tällä hetkellä oikeus korvaukseen on vain niillä sotainvalideilla, jotka ovat yli 30-prosenttisesti työkyvyttömiä ja joilla työkyvyttömyys johtuu nimenomaan sotavammasta.

25 prosentin sotainvalideja on noin 1150, ja heistä kokonaan korvattavan laitoshuollon ja osa-aikaisen laitoshuollon piiriin tulee muutoksen myötä noin 140 uutta invalidia. Käytännössä nykyisin monilla sotainvalideilla laitoshoidon tarve johtuu pikemminkin korkeasta iästä ja vaikeista sairauksista kuin varsinaisista sotavammoista. Korvausoikeuden laajentaminen merkitsee tuntuvaa etua asianomaisille invalideille ja helpottaa heidän aviopuolisoidensa taloudellista asemaa.

Hautausapu voidaan lisäksi jatkossa maksaa sotainvalidin kuolinpesälle ilman erillistä hakemusta ja selvitystä suoritetuista hautauskustannuksista. Näin yksinkertaistetaan ja nopeutetaan hautausapuasian käsittelyä.

Avohuollon palvelujen ja jaksottaisen laitoshoidon aiheuttama säästö huomioiden lakiuudistus lisää valtion menoja arviolta 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2008. Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2008 alusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä

Lisätietoja:

Vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson p. 09-1607 4355

Sivun alkuun