Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työttömyysturvalakiin muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.9.2005 7.54
Tiedote -

Hallitus esittää muutoksia työttömyysturvalakiin: Puolison saamaa lasten kotihoidon tukea ei vuoden 2006 alusta enää vähennettäisi toisen puolison työttömyysetuudesta, jos puoliso itse hoitaa lasta ja saa samanaikaisesti äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Jos siis esimerkiksi äiti hoitaa lapsia kotona ja saisi lasten kotihoidon tukea ja lisäksi äitiyspäivärahaa, ei kotihoidon tuki vähentäisi isän työttömyysetuutta. Lähtökohtaisesti, kun toinen vanhemmista saa lasten kotihoidon tukea, se vähennetään puolison työttömyysetuudesta.

Myös koulutuspäivärahan saamisen erityisedellytyksiä ehdotetaan muutettavaksi. Nykyään edellytetään 85 työttömyyspäivää koulutuspäivärahan saamiseksi. Hallitus esittää, että koulutuspäivärahan edellyttämä työttömyysaika lyhennettäisiin 65 työttömyyspäivää vastaavaksi. Tätä edellytystä ei sovellettaisi hakijaan, jonka aloittama tai jatkama ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus sisältyy työllistymisohjelmaan. Koulutuspäivärahan saamisen työssäoloaikaedellytystä muutettaisiin siten, että sitä laskettaessa voidaan ottaa huomioon myös työhön rinnastettavia aikoja, kuten perhevapaita koskevia aikoja.

Koulutuspäivärahan ja työttömyyspäivärahan enimmäiskestoa ehdotetaan muutettavaksi siten, että se olisi enintään 565 päivää. Koulutuspäivärahan enimmäiskesto pysyisi siten ennallaan eli olisi 500 päivää.

Lakiesitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2006.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä perjantaina 16. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä.

Lisätietoja: hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo p. (09) 160 73868

Sivun alkuun