Hyppää sisältöön
Media

Työttömyyskassojen taloudelliset toimintamahdollisuudet turvataan koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.10.2020 14.10
Tiedote 256/2020

Nyt tehtävillä lakimuutoksilla turvataan työttömyyskassojen toimintaa ja lievennetään kasvaneiden etuusmenojen taloudellisia vaikutuksia kassoille. Lakimuutoksilla toteutetaan myös työttömyyskassoille myönnetyt lisärahoituksen jakoperusteet.

Useiden työttömyyskassojen taloutta rasittaa vuonna 2020 ansiopäivärahahakemusten kasvaneen määrän lisäksi kassan omalla vastuulla oleva etuusmeno ja hallintokulu. 

Työttömyyskassalakiin ja lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta lisätään väliaikaisesti voimassa olevat säännökset työttömyyskassoille suunnatun lisärahoituksen jakamisen perusteista ja toimeenpanosta.

Samalla lain tasolle nostetaan nykyistä tarkemmat säännökset työttömyyskassan tasoitusrahaston vähimmäis- ja enimmäismäärästä. Lakiin lisätään myös jäsenmaksun vahvistamisessa vakiintuneesti sovellettavat poikkeukselliset tervehdyttämissuunnitelmaa koskevat edellytykset.

Työttömyyskassojen kasvaneisiin hallintokuluihin kohdennetaan 20 miljoonaa euroa. Palkansaajakassoille myönnetään erillinen ennakoimattomasti kasvaneeseen etuusmenon ansio-osaan kohdistuva rahoitusosuus, johon varataan 40 miljoonaa euroa. 

Yrittäjäkassalle myönnetään myös erillinen rahoitusosuus, joka vastaa palkansaajakassojen rahoitusosuutta. Tähän varataan 2,2 miljoonaa euroa. 

Tasavallan presidentti vahvisti lait 29.10.2020, ja ne tulevat voimaan 30.10.2020. Työttömyyskassoille suunnattua lisärahoitusta koskevat säännökset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti, p.  0295 163 288

Sivun alkuun