Hoppa till innehåll
Media

Arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter tryggas under de undantagsförhållanden som coronavirusepidemin orsakar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2020 14.10
Pressmeddelande

Syftet med lagändringarna är att trygga arbetslöshetskassornas verksamhet och lindra de ekonomiska konsekvenserna av de ökade förmånsutgifterna för kassorna. Genom lagändringarna genomförs grunderna för tilläggsfinansiering för arbetslöshetskassorna.

Flera arbetslöshetskassors ekonomi belastas 2020 inte enbart av det ökade antalet ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning utan också av de förmåns- och förvaltningsutgifter som kassorna själva har ansvar för. 

Till lagen om arbetslöshetskassor och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner fogas de temporärt gällande bestämmelserna om grunderna för fördelning och verkställande av tilläggsfinansiering till arbetslöshetskassorna.

Samtidigt ska det på lagnivå tas in noggrannare bestämmelser än för närvarande om minimibelopp och maximibelopp för arbetslöshetskassans utjämningsfond. Till lagen fogas de osedvanliga kraven på en plan för återställande av en sund finansiell ställning som enligt vedertagen praxis tillämpas vid fastställandet av medlemsavgiften.

Till arbetslöshetskassornas ökande administrationskostnader allokeras 20 miljoner euro. Löntagarkassorna beviljas en separat finansieringsandel för den oförutsedda ökningen i förmånsutgifternas förtjänstdel. För detta reserveras 40 miljoner euro. 

Företagarkassan beviljas också en separat finansieringsandel som motsvarar löntagarkassornas finansieringsandel. För detta reserveras 2,2 miljoner euro. 

Republikens president stadfäste lagarna den 29 oktober 2020 och lagarna träder i kraft den 30 oktober 2020. Bestämmelserna om tilläggsfinansiering till arbetslöshetskassorna gäller till och med den 31 december 2020.

Mer information:

Marjaana Maisonlahti, regeringsråd, tfn  0295 163 288

Tillbaka till toppen