Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä valmistelemaan genomikeskuksen perustamista

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.10.2016 9.36
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan genomikeskuksen perustamista. Genomikeskuksen tehtävänä olisi vastata muun muassa kansallisen genomitietokannan luomisesta ja kehittämisestä sekä mahdollistaa tietokannan tehokas hyödyntäminen potilaiden hoidossa, tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Ihmisen koko perimästä eli genomista saatavaa tietoa voidaan tulevaisuudessa hyödyntää tehokkaasti sairauksien todentamisessa, hoidossa ja ehkäisyssä. Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus genomikeskuksen perustamisesta ja genomitiedon asianmukaisesta käytöstä. Lisäksi työryhmä vahvistaa eettiset periaatteet genomitiedon käytölle ja tekee ehdotuksen toimintamalleista kansallisille viite- ja variaatiotietokannoille sekä geenitestien tulkintapalveluille.

Työryhmän tehtävänä on myös esittää rakenteet ja prosessit genomikeskuksen muille toiminnoille, joilla mahdollistetaan genomitiedon tehokas hyödyntäminen terveydenhuollossa, terveyttä ja hyvinvointia edistävässä päätöksenteossa ja tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa.

Genomikeskus, syöpäkeskus ja biopankit ovat sijoitus terveyteen

Hallitus päätti huhtikuussa, että Suomeen perustetaan genomikeskus ja kansallisen syöpäkeskus. Lisäksi tehostetaan julkisten biopankkien toimintoja yhtenäistämällä toimintatavat ja varmistetaan niiden tehokas yhteistyö genomikeskuksen kanssa.  

Hallitus on esittänyt talousarviossaan näihin kaikkiin toimiin yhteensä 17 miljoonaa euroa vuosina 2017–2020. Toimenpiteillä tavoitellaan Suomen kehittymistä edelläkävijämaaksi ja kansainvälisesti halutuksi yhteistyökumppaniksi genomitietoa hyödyntävälle terveydenhuollolle, huippututkimukselle ja globaalille liiketoiminnalle.

Lisätietoja

työryhmän puheenjohtaja, johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, p. 02951 63382

työryhmän varapuheenjohtaja, lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen,p. 050 3484877

Liite

Työryhmän asettamispäätös

Sivun alkuun