Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp ska bereda ett förslag om apotekens förfarande vid utbyte av biologiska läkemedel

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2022 14.34 | Publicerad på svenska 18.5.2022 kl. 16.18
Pressmeddelande 126/2022

Syftet med arbetsgruppen är att utreda hur apoteken ska förfara vid utbyte av biologiska läkemedel utan att göra avkall på läkemedelssäkerheten. Målet är att läkemedelsutbytet ska ske på ett säkert och kostnadseffektivt sätt ur både individens och samhällets perspektiv. Arbetsgruppens mandatperiod är 16.5.2022 - 30.4.2023. I arbetet deltar representanter för flera olika intressegrupper. 

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska bereda ett förslag om apotekens förfarande vid utbyte av biologiska läkemedel. Arbetsgruppens uppgifter består bland annat i att beskriva processen för läkemedelsutbytet, säkerställa de datatekniska förutsättningarna, sörja för informationen och utbildningen för förskrivare, leverantörer och användare och att följa upp de ändringar som kommer att göras. 

De biologiska läkemedlen hör till den grupp av läkemedel som ökar snabbast. I dag är redan hälften av alla de läkemedel som är under utveckling biologiska läkemedel. Till de biologiska läkemedlen hör bland annat insulin och flera läkemedel mot reumatism. Det finns också ett alternativ till de ursprungliga biologiska läkemedlen, nämligen biosimilarerna, som är lika säkra och effektiva. Genom att främja användningen av biosimilarerna kan man minska de kostnader som de biologiska läkemedlen orsakar för samhället och läkemedelsanvändarna. 

Ytterligare information:

Tuula Helander, enhetschef, arbetsgruppens ordförande, tfn 0295 163 480, [email protected] 
Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 619, [email protected]  

Sivun alkuun