Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä: toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää vahvistamalla sosiaalityötä ja asumistukea

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.6.2015 9.29
Tiedote 123/2015

Toimeentulotuen uudistamista selvittänyt työryhmä esittää, että toimeentulotukilaki uudistettaisiin kokonaisuudessaan. Tarvittavan uudistuksen taustalla on se, että perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyy kunnista Kelalle vuoden 2017 alusta lukien. Jo tätä ennen lakiin olisi tehtävä useita muutoksia, joilla muun muassa selkiytettäisiin toimeentulotuen hakemista. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa 26. kesäkuuta perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle.

Uudistuksen yhteydessä on työryhmän mukaan välttämätöntä muuttaa myös eri hallinnonalojen käytäntöjä. Näin turvattaisiin se, ettei toimeentulotukeen tarpeettomasti valu kustannuksia, joita sinne ei kuulu.

Työryhmä pitää tärkeänä, että asumistuessa hyväksyttävien enimmäisasumismenojen tasoa suhteessa toimeentulotuessa hyväksyttäviin asumismenoihin korotettaisiin niin pian kuin taloudellinen tilanne sallii. Korotus olisi tehokkain keino vähentää nopeasti asumismenoihin tarvittavaa toimeentulotukea ja toimeentulotukeen liittyviä kannustinloukkuja.

Työryhmä vahvistaisi kunnassa tehtävää sosiaalityötä, jonka yhtä välinettä se kehittäisi yhdistämällä kuntien myöntämän täydentävän ja ehkäisevän tuen yhdeksi sosiaalihuollon taloudelliseksi tueksi. Sen myöntäminen perustuisi asiakkaan ja sosiaalialan ammattilaisen kohtaamiseen ja sosiaalihuollon arvioon palvelutarpeesta.

Työryhmä siirtäisi osaksi Kelan myöntämää perustoimeentulotukea sellaiset nykyään käytännössä täydentävänä toimeentulotukena korvattavat menot, jotka eivät edellytä erityistä palvelutarpeen arviota tai sosiaalihuollon harkintaa.

Toimeentulotuen hakemista työryhmä selkiyttäisi siten, että vain perustoimeentulotukea haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää tukea haettaisiin edelleen aina kunnalta.

Kaikilla alle 25-vuotiailla toimeentulotuen asiakkailla pitäisi olla oikeus osallistua johonkin nuoren omaa tulevaisuutta aktiivisesti rakentavaan toimintaan. Tämän varmistamiseksi Kela ohjaisi esimerkiksi kolme kuukautta perustoimeentulotukea saaneen nuoren palvelutarvearvioon, jossa nuoren tilanne ja tuen tarve kartoitettaisiin.

Muutosten tueksi työryhmä ehdottaa kokeiluhanketta, joka vahvistaisi kuntien sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Työryhmä esittää selvitettäväksi, voitaisiinko nuorten työmarkkinatuen viiden kuukauden odotusajasta luopua. Tämä tarkoittaisi sitä, että nuorelle voitaisiin maksaa työmarkkinatukea heti työttömyyden alusta lähtien. Samoin olisi selvitettävä, voisivatko sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvat saada kuntoutuksen ajalta Kelan kuntoutusrahaa.

Työryhmän puheenjohtajana toimi neuvotteleva virkamies Elina Palola sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Elina Palola, STM, p. 02951 63595, [email protected]