Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työryhmä selvittää lasten ja perheiden asiakastiedonkulun sujuvoittamista

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
12.4.2017 9.32
Tiedote 53

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä selvittää, miten lasten, nuorten ja perheiden palveluihin liittyvä asiakastieto olisi tehokkaammin jaettavissa eri viranomaisten välillä.

Työryhmän työ on osa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Lasten ja perheiden palveluista vastaavat useat eri viranomaiset. Erityisesti paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluista vastaavat usein varhaiskasvatuksen tai opetuksen viranomaiset sekä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimijat. Lisäksi asiakas voi saada palveluita voi myös nuorisotyön ja TE-palveluiden piiristä.

Palvelujen neuvonta, ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnittelu yhteistyössä yli viranomaisrajojen on ensiarvoisen tärkeää, ja se vaatii toimivaa tiedonvaihtoa eri viranomaisten välillä.

”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteena on luoda lapsille ja perheille parempaa hyvinvointia vahvistamalla ammattilaisten yhteistyötä ja kokoamalla asiakaslähtöisiä, yhteen sovitettuja palvelukokonaisuuksia. Ammattilaisten toimiva yhteistyö edellyttää myös parannuksia tiedonkulussa. Moniammatillisen tiedonhallinnan on taivuttava edistämään asiakaslähtöisyyttä”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, millaisia tarpeita asiakastietojen käyttämiseen ja hallintaan moniammatillisessa yhteistyössä liittyy, sekä määritellä ne periaatteet, joiden mukaisesti eri ammattiryhmät saisivat käsitellä asiakasta koskevaa yhteistä suunnitelmaa ja sitä täydentäviä tietoja.

”Peruskoulumme on hyvä paikka, jossa lapsia auttavat aikuiset voivat kohdata ja tehdä työtä yhdessä. Tiedonkulku on saatava toimimaan, jotta opettajat, koulupsykologit, kuraattorit, sosiaalityöntekijät ja muut sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset voivat auttaa yhdessä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta ja hänen perhettään. Työryhmän työn tavoitteena on nyt purkaa tiedonkulkuun liittyvät esteet”, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Työryhmän puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Työryhmään on kutsuttu eri toimialojen laaja edustus.

Työryhmän on tarkoitus saada työnsä valmiiksi 31.8.2017 mennessä.

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa uudistetaan lapsille, nuorille ja perheille suunnattuja palveluja siten, ne muodostavat asiakkaiden tarpeita nykyistä paremmin vastaavan kokonaisuuden.

Lisätietoja

Teemupekka Virtanen, erityisasiantuntija, STM , p. 0295 163 370, [email protected]
Eeva-Riitta Pirhonen, ylijohtaja, OKM, p. 0295 330 258, [email protected]

Sivun alkuun