Hyppää sisältöön
Media

Arbetsgrupp ska utreda hur barnets rättigheter tillgodoses under återhämtningen efter coronaepidemin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.5.2020 15.47
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att stärka barnets rättigheter och barns och familjers välfärd i samband med åtgärderna för återhämtning efter coronaepidemin. Den information som gruppen sammanställer under arbetets gång kommer att utnyttjas vid beredningen av den nationella barnstrategin när man bedömer hur barnets rättigheter tillgodosetts under undantagstillståndet.

”Coronaviruset innebär ett hot mot hälsan, och utöver det har epidemin långvariga samhälleliga konsekvenser. Med tanke på barnen är det oroväckande att epidemin och dess konsekvenser leder till ökad ojämlikhet och marginalisering. Därför är det viktigt att man också i samband med beredningen av den nationella barnstrategin studerar konsekvenserna av coronaviruset och försöker hitta lösningar för åtgärderna efter epidemin”, konstaterar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru.

Barnets rättigheter måste tryggas när restriktionerna hävs

Gruppen ska först bedöma hur restriktionerna under coronaepidemin har påverkat barnens och familjernas situation samt tillgodoseendet av barnets rättigheter. Den första skriftliga delen ska överlämnas till ministeriet i början av juni.

Gruppen ska diskutera hur man i samband med åtgärderna efter coronaepidemin kan minska de utmaningar som uppkommit på grund av undantagsförhållandena och skapa ett mer barn- och familjevänligt samhälle som i högre grad respekterar barnets rättigheter.

Målet är att blicka framåt och trygga barnets rättigheter och familjers välfärd i takt med att restriktionerna hävs. Samtidigt bör man beakta att det är viktigt för barnen med tillräcklig information och informationsförmedling.

Arbetsgruppens uppdrag pågår till utgången av oktober 2020

Ordförande för arbetsgruppen är Esa Iivonen från Mannerheims Barnskyddsförbund. Medlemmar i arbetsgruppen är Eija Koivuranta (Befolkningsförbundet), Tapio Laakso (Rädda Barnen), Johanna Lammi-Taskula (Institutet för hälsa och välfärd), Kirsi Pollari (Centralförbundet för Barnskydd) och Tiina Ristikari (Självständighetsjubileets barnstiftelse).

Arbetsgruppens mandattid löper ut vid utgången av oktober 2020.

Mer information

Johanna Laisaari, generalsekreterare för barnstrategin, tfn 0295 161 177
Timo Lehtinen, minister Kiurus specialmedarbetare, tfn 0295 163 387

Sivun alkuun