Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä esittää kattavampaa apua katastrofitilanteissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.11.2006 8.00
Tiedote -

Katastrofirahaston tarvetta selvittänyt työryhmä ei näe tarvetta katastrofirahaston perustamiselle. Työryhmä esittää kuitenkin joukkoa parannuksia, joilla katastrofin uhriksi joutuneille suomalaisille voidaan turvata tarpeelliset palvelut ja välttämätön toimeentulo akuutissa kriisitilanteessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) 16.12.2005 asettaman työryhmän tehtävänä oli selvittää katastrofirahaston perustamisen tarve, rahaston vaihtoehtoiset toteuttamismuodot ja niiden kustannusvaikutukset valtion taloudelle. Työryhmä selvitti toimeentulotuen käytön mahdollisuuksia ja sen käytön mahdollisia ongelmia katastrofista aiheutuvien toimeentulovaikeuksien helpottamiseksi.

Työryhmä totesi, että Suomen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi ovat toimineet suhteellisen hyvin eikä työryhmä havainnut etuusjärjestelmässä aukkoja. Työryhmä esittää, että viranomaiset edelleen kehittävät valmiuksia tehostettuun kriisiviestintään erityistilanteissa, jotka koskevat suurta määrää kansalaisia. Tietosuojalainsäädännön muutostarvetta selvitettäessä tulisi varmistaa viranomaisten välinen tiedonsaanti hoidon salassapitosäännösten sitä estämättä.

Onnettomuuden uhrin kannalta ongelmalliseksi on koettu pirstaleinen etuusjärjestelmä ja korvausten hakemisen vaikeus ja niiden saamisen viivästymiset. Korvausten saaminen saattaa viivästyä tilanteissa, joissa ei ole selkeitä säännöksiä käytettävästä korvausjärjestelmästä. Kuntien valmiussuunnitelmissa tulisi kiinnittää huomiota ja varautua riittäviin katastrofin uhreille tarjottaviin sosiaalipalveluihin. Palvelut tulisi saada toimimaan asiakkaan kannalta saumattomasti yli sektorirajojen. Mahdollisen katastrofin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollolle aiheuttamat lisäkustannukset kuuluvat valtionosuuden piiriin. Suurten katastrofien kohdalla valtioneuvosto voi tehdä päätöksen lisäkustannusten korvaamisesta kunnille, muille viranomaisille tai yhteisöille.

Työryhmän puheenjohtajana toimi valtiosihteeri Terttu Savolainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, varapuheenjohtajana Kari Salmi sisäasiainministeriöstä sekä sihteereinä lakimies Anne Koskela ja vakuutusylitarkastaja Tom Strandström STM:stä. Työryhmässä ovat olleet edustettuina lisäksi valtioneuvoston kanslia, valtiovarainministeriö, Valtiokonttori, Kansaneläkelaitos ja Kuntaliitto. Pysyviä asiantuntijoita ovat olleet Suomen Punaisen Ristin, Suomen Mielenterveysseuran, Vantaan kaupungin ja Lastensuojelun Keskusliiton edustajat.

Lisätietoja antavat lakimies Anne Koskela (09) 160 74132 ja vakuutusylitarkastaja Tom Strandström (09) 160 73185

Sivun alkuun