Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä ehdottaa: Vammaiset henkilöt saisivat palvelut toimintakyvyn haitan perusteella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.4.2015 11.45
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä luovutti 16. huhtikuuta peruspalveluministeri Susanna Huoviselle ehdotuksensa vammaislainsäädännön kehittämisestä. Työryhmä ehdottaa, että vammaispalvelu- ja kehitysvammalait yhdistettäisiin. Palveluiden saamisen perusteeksi tulisi yksilöllinen arvio siitä, miten vamma rajoittaa toimintakykyä.

"Uudistukselle on suuri tarve, sillä nykyään vammaiset ihmiset ovat eriarvoisessa asemassa keskenään. Kahdella ihmisellä saattaa olla yhtä vakavasti toimintakykyä alentava vamma, mutta he saavat eri palvelut, koska heihin sovelletaan eri lakeja. Nykyisten lakien yhdistäminen helpottaisi myös lain soveltajien työtä", toteaa ministeri Huovinen.

Erityispalveluja saisi silloin, kun ihmisellä olisi sellainen pysyväluonteinen vamma tai sairaus, jonka vuoksi apu tai tuki on välttämätöntä. Diagnoosi tai vamman syntytapa ei enää määrittelisi palvelujen saamista.

"Yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista korostetaan esityksessä. Pidän tätä erityisen tärkeänä, sillä pelkästään vammaisuuden perusteella emme voi päätellä henkilön tarpeista vielä paljoakaan. Palveluiden tulee aina istua tarpeisiin, eikä niin, että istutamme henkilön tarpeet olemassa olevaan palveluiden palettiin", ministeri Huovinen huomauttaa.

Ehdotus tähtää myös yhdenvertaisuuteen vammaisten ja vammattomien henkilöiden välillä

Vammaispalveluita koskevaan erityislakiehdotukseen on nostettu kummankin nykyisen lain hyviksi todetut kohdat. Ehdotuksen kantavana ajatuksena on edistää vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä. Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi ikääntymisestä johtuvaan avuntarpeeseen.

"Ehdotamme muun muassa, että oikeus valmennus- ja tukipalveluihin sekä lyhytaikaiseen huolenpitoon laajenisi. Valmennus- ja tukipalvelut saattavat olla välttämättömiä esimerkiksi työllistymisen kannalta. Pitkällä tähtäimellä ne vähentävät raskaampien ja kalliimpien palveluiden tarvetta", kuvaa työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Kirsi Varhila.

Tarkennuksia työryhmä ehdottaa säännöksiin henkilökohtaisesta avusta, liikkumista sekä asumista tukevista palveluista sekä päiväaikaisesta toiminnasta.

Vammainen henkilö on omien tarpeidensa asiantuntija

Ehdotus korostaa vammaisen ihmisen ja viranomaisten yhteistyötä. Vammainen ihminen tulisi ottaa mukaan aktiiviseksi osapuoleksi, kun hänen palvelutarpeensa arvioidaan ja hänen tarvitsemansa palvelut suunnitellaan. Tarvittaessa mukana suunnittelemassa pitäisi olla eri alojen asiantuntijoita. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vammaisten lasten ja nuorten palvelujen toteuttamisprosessiin.

Työryhmä on ottanut huomioon muut sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista koskevat hankkeet ja erityisesti uuden sosiaalihuoltolain sisällön.

"Uuden lainsäädännön pohjatyö on nyt tehty. Näin kattavasti lakien uusimista ei ole aiemmin pohdittu, mistä suuri kiitos koko työryhmälle. Toivonkin, että laki saatetaan voimaan seuraavalla hallituskaudella", sanoo ministeri Huovinen.

Lisätiedot

työryhmän puheenjohtaja, osastopäällikkö Kirsi Varhila, p. 0295 163 338, [email protected]
työryhmän sihteeri, hallitussihteeri Annika Parsons, p. 0295 163 596, [email protected]
työryhmän sihteeri, neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, p.0295 163 407, [email protected]


Liitteet

Vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmän loppuraportti (Raportteja ja muistioita 2015:21)

Sivun alkuun