Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Työeläkemaksuun tilapäinen alennus

Sosiaali- ja terveysministeriö
7.12.2005 14.25
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti keskiviikkona 7. joulukuuta työntekijäin eläkelain mukaisen vakuutusmaksun vuodelle 2006 sekä laskuperustekoron 1.1.2006 alkaen asian oltua sitä ennen valtioneuvoston raha-asiain valiokunnan käsittelyssä.

Ensi vuonna keskimääräinen työntekijäin eläkelain mukainen vakuutusmaksu olisi 21,6 % palkoista. Tel-maksuun tehdään kuitenkin tilapäinen 0,6 %-yksikön alennus, jolla puretaan aiempien vuosien työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää. Vuoden 2006 keskimääräinen tel-maksu on siten 21% palkoista. Vuoden 2005 maksu oli 21,6 prosenttia palkasta.

Alennus kohdistetaan puoliksi työntekijäin eläkemaksuun ja pientyönantajilta perittävään tariffimaksuun. Myös sellaiset suurtyönantajat, joilta perittävä vakuutusmaksu perustuu osittain tariffimaksuun, tulevat tilapäisen alennuksen piiriin tariffimaksuosuutensa mukaisessa suhteessa.

Työntekijäin eläkemaksu on alle 53-vuotiaille 4,3 % vuonna 2006. Maksu on 0,3 %-yksikköä alempi kuin vuonna 2005. 53-vuotiaan ja sitä vanhemman työntekijän eläkemaksu olisi ensi vuonna 5,4 %. Ikäluokan korotetusta eläkkeen karttumisesta johtuen eläkemaksun alenema vuoteen 2005 nähden on 0,4 %-yksikköä. Työnantajanmaksu vuonna 2006 muodostuu keskimäärin 16,7 %:ksi, joka on 0,1 %-yksikköä alempi kuin vuonna 2005.

Laskuperustekorko korotetaan nykyisestä 5,5 %:sta 6,0 %:iin 1.1.2006 lukien. Työntekijäin eläkelain mukainen keskimääräinen vakuutusmaksu on voimassa olevien lakien mukaan pohjana vahvistettaessa maatalousyrittäjien eläkelain mukaista perusprosenttia ja yrittäjien eläkelain mukaista maksuprosenttia. Maatalousyrittäjien eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjien eläkelain mukainen maksuprosentti olisivat vuonna 2006 alle 53-vuotiaalle 20,8 % eli 0,6 %-yksikköä alempi kuin vuonna 2005. 53-vuotiaiden ja sitä vanhempien vastaavat prosentit olisivat 21,9 % vuonna 2006 eli 0,7 %-yksikköä alempia kuin vuonna 2005.

Eläkevakuutusmaksu ja laskuperustekoron taso vahvistetaan työeläkevakuutusyhtiöiden tekemän hakemuksen perusteella.

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Tarmo Pukkila, STM, puh. 09-160 73864

Sivun alkuun