Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Turvallisuussuunnittelussa painotetaan ennakointia

Sosiaali- ja terveysministeriö
1.9.2005 5.17
Tiedote -

Turvallisuussuunnittelussa on tärkeää ennakointi, muistuttaa uudistettu Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Opas auttaa toimintayksiköiden johtoa ja turvallisuushenkilöstöä laatimaan turvallisuussuunnitelman, joka perustuu riskien arviointiin, ja jonka avulla yksikön turvallisuudesta voidaan huolehtia nykyisten vaatimusten mukaisesti.

Oppaan rakenne on laadittu siten, että sisällysluetteloa voidaan käyttää turvallisuussuunnitelman perustana. Oppaaseen on liitetty esimerkki yksityiskohtaisista turvallisuusohjeista, jotka täydentävät turvallisuussuunnitelmaa. Turvallisuusohjeet on tarkoitettu organisaation koko henkilöstöä varten.

Turvallisuussuunnitteluoppaassa on huomioitu myös ikääntyneiden yleisin tapaturma ja turvallisuusriski, kaatuminen. Uudet ohjeet painottavat kaikessa toiminnassa ennakointia onnettomuuksien ja tapaturmien ehkäisemiseksi.

Mikä on muuttunut?

Turvallisuussuunnitelmalla tarkoitetaan oppaassa strategista suunnitelmaa, johon kuuluvat turvallisuuden kokonaissuunnittelu ja pelastuslain velvoittama pelastussuunnitelma. Lainsäädäntö on muuttunut edellisen ohjeistuksen jälkeen siten, että aiempaa pelastuslain tarkoittamaa turvallisuussuunnitelmaa kutsutaan nykyään pelastussuunnitelmaksi. Uudistettu lainsäädäntö vaikuttaa hoitolaitosten suunnitteluvelvoitteeseen. Velvoite koskee sairaaloiden, vanhainkotien ja hoitolaitosten lisäksi nyt kaikkien erityisryhmien palvelu- ja asuinrakennuksia, kuten esimerkiksi vanhusten päivätoimintaa harjoittavia palvelukeskuksia. Aiemmin edellytettiin, että kohde on käytössä ympäri vuorokauden.

Oppaan on laatinut sosiaali- ja terveysministeriön valmiusyksikön kokoama asiantuntijaryhmä.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Keijo Korko p. (09) 160 72488, yli-insinööri Olli Saarsalmi p. (09) 160 73186, lääkintöneuvos Jouko Söder p. (09) 160 74363, sosiaali- ja terveysministeriö.

Julkaisutiedot:Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:13. Julkaisua myy Yliopistopaino Kustannus p. (09) 7010 2363 www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti

>> Oppaan verkkoversio

Sivun alkuun