Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Transihmisten syrjintäsuoja tasa-arvolakiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.12.2014 14.11
Tiedote -

Tasa-arvolakiin eli lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta lisätään säännökset sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kiellosta. Näiden syrjintäkieltojen on tarkoitus estää ennen kaikkea sukupuolivähemmistöön kuuluvien - kuten transsukupuolisten - kokemaa syrjintää.

Tasa-arvolakiin tulee myös velvoite ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta johtuvaa syrjintää.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelmaa koskevia säännöksiä on tarkennettu, jotta ne toimisivat tehokkaammin naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi työelämässä. Etenkin palkkakartoituksen sisältö määritellään laissa tarkemmin. Jatkossa palkkakartoituksessa on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita, jos työntekijäryhmien naisten ja miesten palkoissa on selkeitä eroja. Jos naisten ja miesten välisille palkkaeroille ei löydy hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Lakiin on sisällytetty velvollisuus tiedottaa henkilöstölle tasa-arvosuunnitelmasta, ja henkilöstön edustajien osallistumista suunnitelman tekoon vahvistetaan. Työpaikan tasa-arvosuunnitelma voidaan jatkossa laatia vähintään joka toinen vuosi.

Oppilaitosten tasa-arvosuunnittelu laajennetaan koskemaan perusopetusta antavia oppilaitoksia.

Hallitus esitti asiaa koskevan lain vahvistamista ja tasavallan presidentti vahvisti lain tiistaina 30. joulukuuta. Laki tulee voimaan 1.1.2015.

Tasa-arvolain muutokset sisältyvät hallituksen esitykseen yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 19/2014).

Lisätietoja

Hallitussihteeri Johanna Hautakorpi, p. 0295 163 235, [email protected]

Sivun alkuun