Hyppää sisältöön
Media

Avgift får tas ut för arbete orsakat av begäran om information enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.12.2019 11.33
Pressmeddelande 173/2019

I lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården har det gjorts en ändring, som säkerställer att det kan tas ut en avgift för det arbete som följer av en sådan begäran om information som avses i lagen. Avgifternas storlek anges i en förordning som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet.

Lagen om sekundär användning innehåller bestämmelser om hur personuppgifter som registrerats i samband med social- och hälsovård får användas för andra användningsändamål än det ursprungliga. Sådana sekundära användningsändamål är bland annat forskning, statistikföring, utvecklings- och innovationsverksamhet och informationsledning. Syftet med lagen är att uppgifter ska kunna användas smidigt och mer informationssäkert.

Beslut om begäranden av information enligt lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården fattas av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, Findata. Att svara på begäranden om information hör till tillståndsmyndighetens mest arbetsdryga uppgifter. När uppgifter behövs av personuppgiftsansvariga, är deras uppgift att ur sina egna system plocka ut de uppgifter som begäran om information gäller och leverera dessa till tillståndsmyndigheten.

Syftet med lagändringen är att få en rättslig grund för betalning av ersättning för de kostnader som tillståndsmyndigheten och personuppgiftsansvariga orsakas inte bara av dataanvändningstillstånd utan också av begäranden om information.

Statsrådet föreslog att lagen stadfästs och republikens president stadfäste lagen den 30 december 2019. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Ytterligare information

Joni Komulainen, konsultativ tjänsteman, [email protected], tfn 0295 163 453

Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, [email protected], tfn 0295 163 260

Sivun alkuun