Hyppää sisältöön
Media

Toimeentulotukilain muutoksilla turvataan asiakkaiden asemaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.9.2022 13.47
Tiedote 200/2022

Hallitus esittää muutoksia toimeentulotukilakiin. Muutosten tavoitteena on parantaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijoina.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjausten mukaisesti 1.1.2023. Kansaneläkelaitos vastaa edelleen perustoimeentulotuesta. 

Laissa tarkennettaisiin asiakkaan oikeutta saada henkilökohtaista palvelua ja monialaista palvelua. Asiointi tulisi järjestää saavutettavalla ja esteettömällä tavalla niin, että eri asiakasryhmien tarpeet on otettu huomioon. Myös sosiaalihuollon ja asiakkaan näkemysten huomioon ottamisesta säädettäisiin nykyistä tarkemmin. 

Toimeentulotuen määräytymistä ja rakennetta koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Täydentävä toimeentulotuki olisi entistä selkeämmin henkilön tai perheen erityiseen tarpeeseen tai olosuhteeseen perustuva harkinnanvarainen tuki. Ehkäisevä tuki olisi edelleen harkinnanvarainen ja sitä myönnettäisiin hyvinvointialueen myöntämin perustein.

Lisäksi säädettäisiin Kelan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä toimeentulotukiasioissa. Tämä koskisi muun muassa perusosan alentamistilanteita. Yhteistyön tehostumisella tavoitellaan esimerkiksi ns. tulottomia kotitalouksia, joissa toimeentulotuki muodostaa merkittävän osan kotitalouden kokonaistuloista.

Valtakunnallinen toimeentulotukiasioiden neuvottelukunta sekä alueelliset neuvottelukunnat varmistaisivat jatkossa viranomaisten välisen yhteistyön toteutumista ja toisivat esiin kehittämistarpeita.

Tämä esitys ei puutu toimeentulotuen määrään. Sen sijaan hallituksen budjettiriihessä sopimat muutokset toimeentulotukeen sisältyvät toiseen esityskokonaisuuteen, jota valmistellaan parhaillaan.

Toimeentulotuen kehittäminen jatkuu muun muassa osana sosiaaliturvauudistusta. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen 
erityisasiantuntija Ritva Liukonen
lakimies Katariina Rainio
[email protected]

Sivun alkuun