Hyppää sisältöön
Media

Terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalveluiden käyttömaksut vuodelle 2020 on vahvistettu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.11.2019 14.18
Tiedote 128/2019

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut sähköiseen lääkemääräykseen ja potilastiedon arkistoon liittyvät käyttömaksut vuodelle 2020. Käyttömaksut nousevat vuodesta 2019. Lääkärit ja hammaslääkärit voivat edelleen tehdä lääkemääräyksiä Kelain-palvelussa ilman käyttömaksuja silloin, kun palvelua ei käytetä ansaintatarkoituksessa.

Apteekeilta perittävä maksu on 0,048 euroa jokaisesta apteekin ja sen sivuapteekkien toimittamasta sähköisestä lääkemääräyksestä. Kunnallisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 2,196 euroa kutakin kunnan asukasta kohden. Yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta perittävä maksu on 0,371 euroa jokaisesta yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan laatimasta sähköisestä lääkemääräyksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa 80 000 euron vuosimaksusta, joka peritään valtion ylläpitämiltä terveydenhuollon toimintayksiköiltä (valtion mielisairaalat, vankeinhoitolaitoksen terveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto).

Kustannukset arvioidaan etukäteen

Maksuilla katetaan ylläpitokustannukset, joita Kelalle tulee Kanta-palveluiden hoitamisesta, sekä Väestörekisterikeskuksen tuottamat varmennepalvelut. Kanta-palveluihin sisältyvät sähköisen lääkemääräyksen palvelut, potilastietojen valtakunnallinen sähköinen arkisto, omien tietojen katseluyhteys ja potilaan tiedonhallintapalvelut.

Kustannukset arvioidaan etukäteen ja maksut määräytyvät vuosittain arvion perusteella. Tarkoituksena on, että jokainen käyttäjä – julkisen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajat sekä apteekit – maksaa vain toteutuneesta käytöstä.

Vuoden 2020 kokonaiskustannukset ovat arviolta 20,5 miljoonaa euroa, josta Kelan osuus on18 miljoonaa euroa ja VRK:n 2,5 miljoonaa euroa. Tästä apteekkien osuus on 2,98 miljoonaa euroa, julkisen terveydenhuollon 12,12 miljoonaa euroa ja yksityisen terveydenhuollon 3,45 miljoonaa euroa.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, STM, p. 0295163702
Hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, STM, p. 0295163260

Sivun alkuun