Hyppää sisältöön
Media

Användningsavgifterna för hälso- och sjukvårdens riksomfattande informationssystemtjänster för 2020 har fastställts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2019 14.18
Pressmeddelande 128/2019

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt användningsavgifterna för elektroniska recept och patientuppgiftsarkivet för 2020. Användningsavgifterna stiger jämfört med 2019. Läkare och tandläkare kan fortfarande förskriva läkemedel i Kelain-tjänsten utan användningsavgifter när tjänsten inte används i förtjänstsyfte.

Den avgift som tas ut hos apoteken är 0,048 euro för varje elektroniskt recept som apoteket eller dess filialapotek expedierar. Den avgift som tas ut hos tillhandahållarna av kommunala hälso- och sjukvårdstjänster är 2,196 euro per invånare i kommunen. Den avgift som tas ut hos tillhandahållaren av privata hälso- och sjukvårdstjänster för varje elektroniskt recept som tillhandahållaren skriver är 0,371 euro.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den årliga avgift på 80 000 euro som tas ut av de verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård som staten är huvudman för (statliga mentalsjukhus, fångvårdsväsendets hälso- och sjukvård och försvarsmaktens hälso- och sjukvård).

Förhandsuppskattning av kostnaderna

Med avgifterna täcks de underhållskostnader som Folkpensionsanstalten har för driften av Kanta-tjänsterna samt kostnaderna för de certifikattjänster som Befolkningsregistercentralen tillhandahåller. I Kanta-tjänsterna ingår elektroniska recepttjänster, det riksomfattande elektroniska patientdataarkivet, en tjänst för att titta på egna uppgifter och informationshanteringstjänster för patienten.

Det görs en förhandsuppskattning av kostnaderna, och avgifterna bestäms årligen på basis av uppskattningen. Det är meningen att varje användare – tillhandahållarna av offentliga och privata hälso- och sjukvårdstjänster samt apoteken – endast ska betala på basis av den faktiska användningen.

De totala kostnaderna 2020 beräknas bli 20,5 miljoner euro, varav Folkpensionsanstaltens andel är 18 miljoner euro och Befolkningsregistercentralens 2,5 miljoner euro. Av detta belopp utgör apotekens andel 2,98 miljoner euro, den offentliga hälso- och sjukvårdens andel 12,12 miljoner euro och den privata hälso- och sjukvårdens andel 3,45 miljoner euro.

Ytterligare information

Anna Kärkkäinen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 702
Outi Äyräs-Blumberg, regeringssekreterare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 260

Sivun alkuun