Hyppää sisältöön
Media

Tavoite nuorten tupakoinnin vähentämiseksi saavutettiin – myös nuorten juominen vähenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.6.2015 10.00
Tiedote 125/2015

Suomalaiset nuoret tupakoivat, käyttävät alkoholia ja juovat itsensä humalaan entistä harvemmin. Sen sijaan nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa. Alle 13-vuotiaiden arkeen tupakka ja alkoholi eivät poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät Nuorten terveystapatutkimuksesta 2015.

Suomi on saavuttanut vuonna 2001 asetetun Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä 16–18-vuotiaista tupakoisi alle 15 %. Nyt 16–18-vuotiaista pojista tupakoi päivittäin 14 % ja tytöistä 13 %. Vuonna 2001 sekä pojista että tytöistä tupakoi päivittäin vielä 31 %. Myönteistä on sekin, että tupakkaa on uusimpien tietojen mukaan kokeillut 14-vuotiaista vain joka viides, kun vuonna 2001 kokeilijoita oli yli puolet.

Sen sijaan nuuskan kokeilut ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eniten nuuskaa käyttävät ja kokeilevat 18-vuotiaat pojat. Kun nuuska otetaan mukaan, päivittäin tupakkatuotteita käyttää 16–18-vuotiaista pojista 18 % ja tytöistä 14 %.

Noin kolmannes nuorista on nähnyt tupakkatuotteita esillä kaupoissa, kioskeissa tai huoltoasemilla, kun osuus vuonna 2013 oli vielä yli kaksi kolmasosaa. Tupakkatuotteiden esilläpitokiellon ja tiukentuneen ikärajavalvonnan ohjeistuksen myötä alaikäisten tupakkaostot kioskeista, kaupoista ja huoltoasemilta myös vähenivät vuosien 2011 ja 2015 välillä.

Yhä useammat nuoret kasvavat kodeissa, joissa vanhemmat eivät ole tupakoineet heidän elinaikanaan. Nuorista 21 % ilmoitti isän ja 14 % äidin tupakoivan. Kodin tupakointisäännöt eivät ole juuri muuttuneet sitten vuoden 2005. Edelleen joka viidennessä kodissa saa tupakoida joissakin paikoissa tai joskus. Tupakoinnin salliminen perheen autossa ei myöskään ole olennaisesti muuttunut sitten vuoden 2009, sillä lähes 90 % ilmoittaa, ettei autossa saa tupakoida.

Valtaosa jo 12-vuotiaista tietää, mitä sähkösavukkeet ovat. Sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet, mutta niitä käyttää päivittäin lähinnä pieni osa 18-vuotiaista (3,5 % pojat, 0,6 % tytöt). Sähkösavukkeen kokeilijoista ja käyttäjistä noin puolet käyttää sähkösavukkeissa nikotiinipitoisia nesteitä.

Juominen vähenee

Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt 2000-luvun alusta lähtien ja noussut edelleen vuoden 2013 jälkeen. Tiheään eli vähintään kerran viikossa alkoholia juovien osuus vähentyi vuoden 2009 jälkeen ja väheneminen on jatkunut edelleen kahden viime vuoden aikana. Myös 18-vuotiaat pojat ovat vähentäneet alkoholin käyttöä ja humalajuomista. Sen sijaan näyttää siltä, että vuosia jatkunut 18-vuotiaiden tyttöjen juomisen väheneminen on pysähtynyt.

Alkoholilain muututtua mainokset näkyvät vähemmän

Alkoholimainoksia nähneiden nuorten osuus on vähentynyt 73 %:sta 66 %:iin vuosien 2013 ja 2015 välillä. Televisiossa mainoksia nähneiden osuus oli laskenut 60 %:sta 44 %:iin ja myös sanoma- ja aikakauslehdissä nuoret havaitsivat mainoksia aiempaa vähemmän. Eniten mainoksia nuoret näkivät Internetissä ja televisiossa. Alkoholimainontaa rajoittava alkoholilain muutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta lukien.

Nuorten terveystapatutkimukseen vastasi 7412 iältään 12–18-vuotiasta nuorta. Tampereen yliopiston tekemä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien.

Lisätietoja

professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, p. 050 569 8285, [email protected]
tutkija Jaana M. Kinnunen, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1667, [email protected]
yliopiston lehtori Pirjo Lindfors, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1688, [email protected]
asiantuntija Hanna Ollila, THL, p. 029 524 8617, [email protected]
neuvotteleva virkamies Meri Paavola, STM, p.02951 63343, [email protected]

Sivun alkuun