Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet har preciserats: servering tidigast klockan 7

Social- och hälsovårdsministeriet
5.11.2020 13.47 | Publicerad på svenska 5.11.2020 kl. 14.07
Pressmeddelande 264/2020

Statsrådet har preciserat den förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet som utfärdades förra veckan. En förplägnadsrörelse får nu börja servera alkohol tidigast klockan 7 på morgonen. Bestämmelsen gäller alla landskap oberoende av deras epidemiläge.

Det fanns ett behov att klargöra uppluckringen av restriktionerna gällande öppettiderna

I praktiken har preciseringen gjorts genom en ändring av förordningens 5 § som gäller begränsning av serverings- och öppettider. Efter utfärdandet av förordningen förra veckan har det varit oklart för många när man får börja servera, och därför behöver förordningen preciseras.

Genom förordningen som utfärdades den 29 oktober luckrades öppettiderna för förplägnadsrörelser upp så att de förplägnadsrörelser som restriktionerna gäller fick lov att öppna igen efter att ha varit stängda i en timme. Om förplägnadsrörelsen har avslutat serveringen till exempel klockan 24 och rörelsen ska stängas klockan 1, får rörelsen öppnas på nytt till exempel som nattkafé klockan 2. Oklarheten har gällt huruvida det är tillåtet att börja servera alkohol på nytt efter att rörelsen har varit stängd en timme. Detta var dock inte avsikten med bestämmelsen. Enligt preciseringen får serveringen nu öppnas tidigast klockan 7 på morgonen. Vid servering av alkohol ska man dessutom alltid tillämpa också alkohollagen och de föreskrifter som gäller serveringstillstånd för förplägnadsrörelser.

Statsrådet beslutade den 29 oktober att begränsa förplägnadsrörelsers verksamhet temporärt från och med den 1 november 2020. Förordningen utfärdades med stöd av de nya temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar och gäller till den 15 december 2020. Den preciserade förordningen träder i kraft den 6 november 2020.

Ytterligare information:

Ismo Tuominen, regeringsråd, [email protected]

Sivun alkuun