Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Remisstiden för redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män löpte ut – arbetsgruppen fick den första helhetsöversikten

Social- och hälsovårdsministeriet
1.2.2021 15.49
Nyhet

Arbetsgruppen som tillsattes till stöd för beredningen av statsrådets redogörelse om jämställdhetspolitiken sammanträdde för första gången onsdagen den 27 januari 2021. Vid mötet fördes en remissdebatt och fastställdes verksamhetsprinciperna för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen fick också en inledande allmän översikt av de utlåtanden som getts till stöd för beredningen av redogörelsen. Remisstiden löpte ut den 22 januari 2021.

-    Både antalet utlåtanden och den inledande översikten av dem visar att jämställdhet uppskattas högt i vårt samhälle. Vi fick en hel del vägledning till stöd för vårt arbete. Utlåtandena gås nu igenom som en helhet och synpunkterna som lyfts fram i dem kommer att utnyttjas i den fortsatta beredningen, konstaterar arbetsgruppens ordförande, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila.

Beredningen av redogörelsen om jämställdheten mellan kvinnor och män inleddes i slutet av 2020. Intressentgrupperna och medborgarna ombads ge synpunkter på vilka frågor som bör beaktas vid beredningen och vilka nationella mål som bör ställas upp i redogörelsen. Cirka 90 utlåtanden lämnades in. De finns att läsa på webbplatsen utlåtande.fi. 

Diskussionen med intressegrupperna fortsätter enligt vad som meddelas senare. Arbetsgruppens följande möte är i mars. 

Ytterligare information:

Tanja Auvinen, direktör, avdelningen för arbete och jämställdet, jämställhetsenheten, [email protected]
Mari McAteer, specialsakkunnig, avdelningen för arbete och jämställdet, jämställhetsenheten, [email protected]

Sivun alkuun